Årets tema

Årets tema 2023

DET FINNS FRIHET!

Jag ser en kvinna komma gående på gatan. Hon går fram bland höghusen där människor bor. I ena handen bär hon en megafon och där hon går ropar hon ut. Först tyst, nästan som för sig själv. Sedan högre: ”Det finns frihet!” Hon ropar högre och högre och ljudet ekar mellan väggarna. Några av fönstren öppnas. En balkongdörr slås upp. Någon sträcker sig efter grannens fönster för att lirka upp det. Ut från trappuppgångarna, ut på gatorna strömmar människor från alla håll, alla varianter av människor. Stora, små, gamla, unga, från olika länder - alla sorters människor.

Kvinnan tar sats och ropar ännu högre: ” DET FINNS FRIHET!”

Det bildas ett tåg bakom henne. Alla ville se vart hon går och vart den där friheten finns. Längtan ligger tät i luften. Längtan efter hopp, efter framtid, efter mening, efter trygghet i en orolig tid. Snart är där ett stort hav av människor som bara väntar på att få veta vart denna frihet finns. En stor folksamling som följer henne - man ser knappt var den slutar. Och det bara fortsätter att strömma människor ut från trapphusen, ut ur gränderna och gatorna fylls.

Det hörs en ton över taken.
En sång över ängarna.
Ett rop från hjärtan.
Frihet har ett namn.

Torpkonferensen 2023 handlar om en frihet som har ett namn.

I Jesaja 61 står det: "Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer."

När Jesus vandrade omkring, drogs alla människor till honom. ” alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom”. Det förargade många. Jesu programförklaring handlar om ett helt liv. I mötet med honom blir människor fria. Inte på ett ytligt och individualistiskt sätt utan fria att bli hela. Frihet från synd, frihet till ett helt liv.

Det finns frihet för dig som brottas med osunda livsmönster.
Det finns frihet för dig som lever i psykisk ohälsa.
Det finns frihet till ett liv i enkelhet för dig som lever i överflöd.
Det finns frihet för en lidande värld.
Det finns frihet från människohandel.
Det finns frihet för dig vars hjärta stelnat.
Det finns frihet att kallas ut i tjänst.
Det finns en frihet som har ett namn.

Det vill vi ta emot och ge ut i den här tiden i vår värld.

Därför handlar Torpkonferensen 2023 om en Frihet som har ett namn, namnet Jesus.

Bibelreferenser: Jesaja 61:1-2, Lukas 15:1, Lukas 4:18-19 (Bibel 2000)

Ladda gärna ner filmen för att göra reklam för Torpkonferensen i din församling.

Ladda ner för TV och projektorÖppnas i nytt fönster.
Ladda ner för sociala medierÖppnas i nytt fönster.

Helande och hopp för vår värld

Hur ska det gå för mänskligheten? Vem håller framtiden i sin hand? Finns det någon chans för helande och hopp för vår värld? I den här utmanande tiden ger oss aposteln Johannes en glimt av vad som ska hända, i Uppenbarelseboken 5. Det är en vision som väcker hoppet i oss på nytt. Trots mörka skuggor rörs det upp en sång i Guds folk. Inför Torpkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod. Det finns helande och hopp för vår värld! Därför får vi sjunga den bön som förenar vår längtan med kristna i alla tider: Kom Herre Jesus!

Du är densamme igår och idag
Du lämmar oss aldrig du står alltid kvar
Dig vill vi ära med allt vad vi har
Du som tröstar och befriar
Du som helar genom dina sår
Du bär löftet
Du som är
helande och hopp för vår värld!

Lyssna på årets temasång!

Temasången Helande & Hopp släpps nu för att du och din församling redan innan konferensen ska kunna lära er den och för möjligheten tillbe Gud med de starka orden.

Helande & Hopp är en nyskriven svensk lovsång till Torpkonferensen 2022 som i år har temat ”Helande och Hopp för vår värld”. Temat kommer utifrån uppenbarelsebokens femte kapitel där Johannes i en mörk tid får en vision om en hoppfylld framtid. Under Toprkonferensen 2022 är vår bön att rädsla, förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, klarsynthet och mod.

Helande & Hopp är skriven av Pelle Ankarberg, Elin Lydia Johansson, Simon Väderklint

Helande & Hopp ges ut i samarbete med Evangeliska Frikyrkan & Torpkonferensen

Produktion: Simon Väderklint