Torpkonferensen 2020 sänder till din dator eller telefon!

Visste du att under Torpveckan kan du få morgon-tv, barnmöten, webbinarier och annat via nätet?

Den 6 april meddelade EFK att den årliga konferensen på konferenseplats Torp utanför Kumla skulle ställas in på grund av coronapandemin. Det var ett nödvändigt beslut med tanke på myndigheters förbud mot folksamlingar och ansvarsfullt gentemot människor i riskgrupper. Men många har hört av sig och önskat att Torpkonferensen ändå skulle arrangeras på något sätt på nätet. Därför presenteras ett program för dig som ändå önskar få en hälsning från Gud under Torp-veckan.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen