Helande och hopp i Torpladan

Rachel och Tim Hughes från Birmingham, England är huvudtalare på Torpkonferensen 2019.

På Torps gård har människor samlats i en lada för att söka Gud sedan 1887. I år kommer bland annat Rachel och Tim Hughes från Gas street church i Birmingham, England att vara huvudtalare och hjälpa oss att ta emot Helande och hopp, som är årets tema.

Torpkonferensen är en allkristen konferens som arrangeras av Evangeliska Frikyrkan. I centrum av konferensen finns gudstjänster och bibelstudier i Torpladan som rymmer ungefär 3 500 sittande. Torpkonferensen har ett digert program för alla åldrar och många byggnade och lokaler. Men Torpladan är konferensens hjärta där hundratusentals människor fått möta Gud.

Även i år samlas vi i Torpladan för att vi önskar möta Gud. Den Gud som föddes i ett stall, under enkla förhållanden, kommer nu till oss i en lada. På hårda kyrkbänkar och med gummistövlar på fötterna samlas vi för och Med olika infallsvinklar och olika tilltal tror vi att våra medverkande kan hjälpa oss att förstå och ta emot Guds frälsning och kärlek. Varmt välkommen!