Helande och hopp på Torpkonferensen 2019

Ingemar Forss

Ingemar Forss, en av EFKs missionsdirektorer, predikar på konferensens sista gudstjänst.

Årets Torpkonferens har varit en välfylld vecka med tydligt fokus på Gud. Tusentals människor har samlats för att söka Gud, ta del av undervisning och dela livet med varandra.
– Vi hör hela tiden väldigt mycket positivt. Det är fest och liv i kombination med starka gudsupplevelser, berättar Ingemar Forss, en av två missionsdirektorer.

TEXT & BILD: FREDRIK LINDÈ

Unga i centrum

Konferensen som pågått i över 130 år har inför årets upplaga hittat flera nya uttryck. Området har byggts om för att skapa en mer levande konferensmiljö och utbudet för tonåringar har tredubblats. Arbetet med att bereda plats för unga hör ihop med att rörelsens stora samlingspunkt för ungdomar, Frizon, lades ned efter förra årets festival.
– Vi vill jobba mer mot unga, säger Ingemar Forss. Det är ett av de tre spår som vi vill lyfta som rörelse. Och i år har vi jobbat för att få in andan från Frizon på Torp. Vi vill ha mer av den känslan, festival. Det märks tydligt på området.

Du kan se alla bibelstudier och gudstjänster i efterhand på Torpkonferensens Youtube-kanal! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Midsommarfirande på Torpkonferensen 2019.

Midsommarfirande på Torpkonferensen 2019.

Husvagnsscenen på Torpkonferensen var en plats för konserter, intervjuer och talkshow under hela veckan.

Husvagnsscenen på Torpkonferensen var en plats för konserter, intervjuer och talkshow under hela veckan.

Och responsen har inte låtit vänta på sig.
– Det är ett stort intresse från unga. Igår var det drygt 700 ungdomar på nattmötet, berättar Ingemar under lördagen. De unga får nästan inte plats i lokalerna. Det är en oerhört stark Gudslängtan, och vid inbjudan vid nattmötet var det flera hundra som sökte förbön. Det är väldigt roligt.

Tonårskonferensen har också rent fysiskt fått ta mer plats på konferensområdet. Från att tidigare varit placerat i utkanten av området har tonårskonferensen i år tagit plats mitt i konferensen med ett nytt område, Nasaret. Det rymde både ett stort tonårstält och ett campingområde för tonåringar.
– Det har varit en fantastisk vecka, berättar Lovisa Ellehammer och Trygg Tholvsen som har jobbat med tonårskonferensen. Många har fått ta nya steg och fått växa i tro. Gud har på ett väldigt tydligt sätt varit närvarande och gjort saker i människors liv. På nattmötena har unga sökt förbön gråtandes för att Gud har så påtagligt rört vid dem. Det har varit fantastiskt.

Lovisa Ellehammer och Trygg Tholvsen

Lovisa Ellehammer och Trygg Tholvsen var två av ledarna för Tonårskonferensen på Torp.

Christer Aadland

Christer Aadland är projektledare för Torpkonferensen.

Ny konferenskärna

Ett antal centralt belägna husvagnsplatser har flyttats för att lämna plats för nya mötesplatser. Flera mötestält, fotbollsplan, mortorcykelparkering och popcornvagn ryms istället på området. Och det samlande navet har varit den nya Husvagnsscenen, en husvagn ombyggd till scen. Där har det ständigt pågått intervjuer, konserter och aktiviteter.
– Vi har drömt om att hela området ska få vara en plats för gudstjänst där gudsmöten och förtroliga samtal får ta plats, förklarar projektledare Christer Aaland, och det sker hela tiden. Området är levande. Husvagnsscenen har varit en viktig motor i detta där det hela tiden pulserar liv och rörelse.

Välbekanta inslag har varvats med nya. Gudstjänsterna har haft en tydlig öppenhet för Andens verk. Bibelstudierna och de 41 seminarierna har berört aktuella frågor.
– Vi upplevde tydligt att det var ett Andens skeende i gudstjänsterna, inte minst i samband med Tim Hughes predikan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi upplevde hur vi som rörelse får gå in i något nytt tillsammans, och det är väldigt spännande, säger Ingemar.

Det har funnits fyra olika barnmöten att välja på beroende på barnets ålder; Småbarnssång, Kalasmöten, Schvung och Diggit. Tillsammans med en fullspäckad tonårskonferens har det lockat många barn och ungdomar. Och samtidigt har konferensen tydligt präglats av längtan efter att nå nya människor med evangelium.
– Intresset för mission har vuxit, fortsätter Ingemar. Människor söker sig till våra samlingsplatser för att berätta om att de upplever en kallelse in i mission och för att höra om vårt internationella arbete.

Växande intresse för konferensen

Intresset har varit stort för konferensen som i år satte nya rekord. Aldrig tidigare har det varit så många tonåringar på tonårskonferensen. Fler har ätit frukost på områdets servering. Barnkonferensen slog nytt rekord på drygt 1500 besökare under lördagens event då Frasses allservice fyllde matsalen till bredden. Även EFKs representantskapsmöte, som förlagts till Torpkonferensen, slog rekord i antal anmälda representanter.
– Tyvärr räknar vi inte det totala antalet deltagare, berättar Christer Aaland. Eftersom området är öppet från alla håll med flera parkeringar skulle det kräva väldigt många som räknar.

Helande och hopp

Församlingsrörelsen har samlats under temat Helande och hopp. Mitt i en brusten värld och själva brustna och i behov av helande och hopp har temat varit aktuellt. EFK gick för några år sedan igenom en turbulent tid och har sett ett stort behov av att samla rörelsen i just helande och hopp.
– Temat har återkommit i mycket av undervisningen, säger Ingemar Forss. Och vi har också upplevt en tydlig respons där många sökt förbön och samtal just utifrån temat. Vi har fått höra många vittnesbörd just utifrån detta och vad Jesus gör i människors liv. Från får sida är förhoppningen att krisen nu ska få vändas till något positivt, att vårt behov av helande och hopp ska få forma oss till bärare av helande och hopp för vår värld.