Örat

Själavård och andlig vägledning

Ta chansen att få samtala med en erfaren pastor eller själavårdare om det som känns viktigt för dig just nu! Det kan handla om något som händer i ditt liv, tron eller andra tankar och funderingar som du skulle vilja dela med någon som lyssnar och inte dömer. Du kan komma själv eller tillsammans med make/maka/barn eller någon annan. Det personliga samtalet är en möjlighet att få en glimt av Gud mitt i allt.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen