Tema

Även om Torpkonferensen 2020 är omställd till nätet så tror vi fortfarande att Gud vill ge oss helande och hopp. Vi tror att han vill sända oss att ge helande och hopp vidare.

Ge helande och hopp vidare.
Gång på gång igenom Bibeln beskrivs människans längtan.
Ett helt folk står törstande och klagande i öknen. De är på gränsen till att ge upp. De längtar tillbaka, de längtar efter vatten och liv. Deras tro vacklar. Deras tillit sviktar. Varför är vi här?

En kvinna sträcker fram sin tomma kruka vid Sykars brunn. Hennes hjärta värker, hennes längtan bultar där inne. Vem kan släcka hennes törst?

I öknen slår sen Mose på klippan och vatten forsar fram.

… jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, de utvalda, får dricka. Jes 43:20

Till kvinnan vid brunnen säger Jesus:

Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Joh 4:14

Så kommer Anden med helande och hopp. I öken och ödemark, genom tomma hjärtan och längtande bröst flyter det levande vattnet nu fram. Det forsar och stänker, det bubblar av liv och kraft. Det blir omöjligt att vara tyst.

Kom, så får ni se! utbrister kvinnan som låter sin kruka står kvar när hon rusar tillbaka till staden för att berätta.

Ett folk får ny kraft för vandringen vidare, en stad blir förvandlade genom mötet vid brunnen. Guds kärlek pulserar genom världen, han kommer med helande och hopp, och han uppmanar oss att ge det vidare.

Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva det ni har fått som gåva.

Vår längtan och bön är att Torp 2020 ska få vara en plats där det levande vattnet forsar fram. Vi ber att Anden ska släcka vår törst och komma med helande och hopp. Vi längtar efter att få se Guds folk fyllas med tro och nytt liv igen och rustas för att ge helande och hopp vidare till en törstande och längtande värld.

Så vi ber; Helig Ande kom!

Linalie Newman & Ingemar Forss

Torpkonferensen 2018