Gudstjänster och bibelstudier

Bibelundervisningen, predikan och gemenskapen, är gudagivna gåvor som har kraft att leda oss vidare i lärjungaskap och efterföljelse. Här nedan kan du ta del av vad som kommer vara inriktningen på kvällsmötena i ladan och info om bibelstudierna - vem som predikar vid de olika tillfällena. Vår bön är att Gud ska få använda dessa förkunnare och att vi tillsammans får erfara att vi sträcker oss vidare, får kraft och riktning i livet. Det är vad Torp handlar om.

Se schemat för gudstjänster och bibelstudier i Torp-häftet, s.30-37Öppnas i nytt fönster.

Predikningar

Måndag

AJ Swoboda

Swoboda är pingstpastor, författare och professor i teologi från Oregon, USA. Han arbetar bland annat vid Fuller Seminary. Hans bok After Doubt - how to question your faith without losing it, översätts och ges ut på svenska på Libris under våren.

Swoboda undervisar även på tisdagens morgonbibelstudium.

Tisdag

Linalie Newman och Ingemar Forss

Ingemar och Linalie har varit ledare för Evangeliska Frikyrkan under fyra år. Linalie har tidigare varit pastor i Johanneskyrkan Linköping och Ingemar har en bakgrund som rektor och pastor i Jämtland. Båda bär på en längtan om att kyrkan ska få ge Helande och hopp för vår värld.

Onsdag

Jenny Gajicki (f.d. Wahlström)

Jenny är pastor i Fridhemskyrkan Stockholm. Hon är även lovsångsledare och musiker där hon finns med i grupperna A Tree House Wait och Silver. Jenny arbetar bland annat som lärare vid Kaggeholms folkhögskola.

Torsdag

Kate Coleman

Kate är baptistpastor och en av de mest inflytelserika kvinnorna i England vad gäller antirasistfrågor. Hon leder organisationen Next Leadership som betjänar kyrkor och andra organisationer. Hennes nätverk och förtroende i olika sammanhang är stort.

Coleman undervisar även på fredagens morgonbibelstudium.

Fredag

David Fiske

David är pastor i Kristinakyrkan, Lindesberg. Han skriver krönikör i Dagen och är en uppskattad talare i många sammanhang - bland annat vid ungdomskonferenser. David har en förmåga att med humor och tydlig förankring i Guds ord förmedla evangeliet i vår tid.

Lördag

Hélder Favarin

Hélder är missionär och medgrundande pastor i församlingen C29 i Granada, Spanien. Han är en internationell talare som tjänar i många olika sammanhang över hela världen. Hélder är även teolog och involverad i flera nätverk för missionärer och evangelister runt om i världen.

Hélder predikar även i tornårskonferensen fredag kväll.

Söndag

Britta Hermansson

Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan. Hon är en efterfrågad föredragshållare och driver den populära samtalspodcasten Brittas vardagsrum. Hon är även krönikör i Göteborgsposten.

Bibelstudier

Tisdag

AJ Swoboda

Swoboda är pingstpastor, författare och professor i teologi från Oregon, USA. Han arbetar bland annat vid Fuller Seminary. Hans bok After Doubt - how to question your faith without losing it, översätts och ges ut på svenska på Libris under våren.

Swoboda predikar även på måndagens kvällsmöte.

Onsdag

Maria Gustin Bergström

Maria är pastor i Brunnsparkskyrkan i Tranås med fokus på undervisning. Hon arbetar också som adjunkt på Linköpings universitet och frilansar som sångerska. Hon har stort hjärta för flyktingar och ledde konvertitutredningen som släpptes 2019. En ledig dag tillbringar hon gärna i trädgården. 

Torsdag

Mikael Tellbe

Mikael är teolog, författare och en uppskattad talare. Hans kunskaper i bibeltolkning och särskilt inom Nya Testamentet har format ledare i svensk kristenhet under flera decennier. Han är aktuell med boken Ledd för att leda som getts ut på Libris i år. Mikael är en av bibelöversättarna till den nya översättningen NT2026.

Fredag

Kate Coleman

Kate är baptistpastor och en av de mest inflytelserika kvinnorna i England vad gäller antirasistfrågor. Hon leder organisationen Next Leadership som betjänar kyrkor och andra organisationer. Hennes nätverk och förtroende i olika sammanhang är stort.

Coleman predikar även på torsdagens kvällsmöte.

Program på arabiska

Tolkning

Från kvällsmötet på torsdagen till och med gudsjänsten på söndag förmiddag tolkas alla samlingar i Ladan till arabiska.

Möten på arabiska med lovsång och predikan

Fredag kl. 16:30 i Gårdstältet
Lördag kl. 16:30 i Gårdstältet

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen