Seminarier (2019)

I årets utbud av seminarier hittar du en hel del som fångar upp vårt behov och vår längtan efter helande och hopp. Seminarierna pågår hela veckan och är utspridda över olika lokaler på Torpområdet och vid Götabro kursgård. I Seminariedisken i Stallets entréplan får du hjälp med både information, biljetter och val.

Snabblänkar

Du behöver en seminariebiljett

För att vara med på ett seminarium behöver du en seminariebiljett, den ger dig tillgång till en plats på ditt seminarium. Biljetter finns i Seminariedisken på Stallets entréplan. Obs! Du kan bara hämta ut biljett för två dagar i taget.

Köp en enstaka seminariebiljett

Pris per styck: vuxen 50 kr, ungdom 13-15 år 20 kr, barn 0-12 år gratis.

Köp ett helt konferenspass

Passet kostar 450 kronor, då ingår hela veckans seminarier och konserter. Du visar upp ditt konferenspass i Seminariedisken och hämtar ut seminariebiljett för de seminarier du vill gå på. Passet kan du köpa i Torpreceptionen eller i Seminariedisken. Från och med onsdag minskar priset med 50 kr per dag.

Alla måste visa seminariebiljett

Din seminariebiljett ska visas upp vid ingången till alla seminarier oavsett lokal – även om du alltså har konferenspass. Beroende på lokal finns det begränsat antal platser till seminarierna och “först till kvarn” gäller. Se till att skaffa seminariebiljett i god tid! Efter seminariets början finns möjlighet att delta i mån av plats. Du betalar då kontant vid ingången med jämna pengar, via swishnummer 9004037 (skriv ”SEM” som meddelande) eller visar upp ditt konferenspass.

Öppettider i Seminariedisken

Måndag kl 16:00 – 19:00
Tisdag kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00
Onsdag kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00
Torsdag kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00
Fredag kl 09:30 – 15:00
Lördag kl 09:30 – 15:00

TISDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

1. Andlig vägledning för vanliga dagar

Plats: LADAN

Ett liv som ska orka tyngderna i livet och dessutom bli trovärdigt för mig själv, i det som skaver och för de som finns i min närhet – det livet behöver hitta en vardagsrytm. Tre trådar om min historia, mina erfarenheter och Guds stora möjligheter att använda alltsammans. Bilder, berättelser och exempel ur vardagen, retreatens tystnad, de överraskande vardagshändelserna, rutinerna och Guds eget ord. Allt hör ihop och kan flätas till en var dags tro, som för de flesta är alldeles vanliga dagar.

Britta Hermansson är evangelist i Equmeniakyrkan, driver podcasten Brittas vardagsrum och är författare till böckerna Mogna vackert och De vi ville bli.

2. Vem orkar engagera sig?

Plats: STALLBACKSTÄLTET

Vi har så svårt att rekrytera ledare till söndagsskolan, husgruppsledare, kassör, styrelseledamöter, för att inte tala om ordförande. Känner du igen detta? För många idag är tid den stora bristvaran. Församlingslivet blir en av alla aktiviteter som ska hinnas med. I detta seminarium arbetar vi med olika strategier för att ta oss an en av församlingens stora utmaningar: Hur vi är församlingar där människor vill vara engagerade? Förutsättningarna är annorlunda nu mot tidigare, därför behöver vi söka nya vägar som gör att fler vill vara delaktiga.

Markus Sand och Øyvind Tholvsen arbetar båda i Sverigeprogrammet och EFK Växa och stödjer församlingar som handledare. Medverkar gör även några församlingsledare som delar sina erfarenheter.

3. Helande och hopp i Afghanistan – eller?

Plats: VÄRLDENTÄLTET

Ett av världens mest konfliktfyllda länder är Afghanistan. Finns det överhuvudtaget anledning att tala om helande och hopp för människor som lever i sådan utsatthet och saknar framtidstro? Afghanistan är ett land som på ett särskilt sätt har kommit att påverka oss svenskar. Vårt samhälle har tagit emot tusentals människor på flykt, somliga har öppnat hem, familjer och församlingar för människor som flytt därifrån. Men vad händer egentligen på plats i Afghanistan? Hör om hur människor som lever och bor där trots allt får hjälp, helande och hopp!

Lasse och Anneli*, är EFKs medarbetare i Asien.

4. Kristen enligt Migrationsverket

Plats: GÅRDSTÄLTET

Ovetenskaplig, godtycklig och rättsosäker. Det kännetecknar Migrationsverkets asylprövning av konvertiter enligt den frikyrkliga Konvertitutredningen. När 100 000 kristna prövade att svara på frågor som verket ställer till konvertiter i testet ”Är jag kristen nu?” fick enbart 300 mer än 60 % rätt. Micael Grenholm som gjorde testet pratar om hur det kunde bli så här och vad som behöver ske framöver för att konvertiter inte ska utvisas till förföljelse.

Micael Grenholm är författare och pastor för församlingen Mosaik i Uppsala tillsammans med sin fru Sarah. Han är engagerad i Svenska apologetiksällskapet och Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice

5. Våga prata om porr i kyrkan!

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Porr har aldrig varit så tillgängligt, anonymt och billigt. Det påverkar efterfrågan på sexuella tjänster och bidrar till människohandel. Samtidigt söker allt fler hjälp för porrberoende bland annat genom Frälsningsarméns arbete Starta Om. Den verksamheten vill informera om porrens effekter, men också ge praktiska verktyg till individen att bli fri från pornografin. Kyrkan har en otrolig möjlighet att leda människor till frihet och kämpa mot globala orättvisor om de pratar om porr.

Lovisa Landälv och Christian Samuelsson arbetar båda med Starta Om i Frälsningsarmén.

6. Nu går skam på torra land!

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Dagens svenska kultur präglas mer och mer av en skamproblematik. Att tala om synd känns för många vanliga svenskar idag både obegripligt och främmande, så hur ska vi kommunicera? Hur gör man lärjungar i en kultur där social kontroll inte utövas så mycket genom skuld, utan mer genom skam och fruktan? Och hur delar vi tron och evangeliet på ett relevant och begripligt sätt?

Magnus* har arbetat som församlingsplanterare i tjugo år i interkulturella situationer. Lyssna till hans resonemang om hur kulturen i Sverige förändrats och delta i samtalet om hur det borde påverka oss och vårt sätt att dela tro.

TISDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

7. Den kristna samhällsrösten – att finnas och höras i det offentliga samtalet

Plats: LADAN

När Paulus argumenterar inför areopagen i Athen motsvarar det vår tids morgonsoffa i TV4. Men hur hörs den kristna rösten i samhällsdebatten 2019? Hur sker argumentation och kommunikation på ett sätt som når fram, både lokalt och nationellt? I seminariet möter du tidningen Dagens ledarredaktion som delar med sig av erfarenheterna av att finnas mitt i samtalet – och mitt i skärningspunkten mellan brännande samhällsfrågor och kristen tro.

Felicia Ferreira är chefredaktör på tidningen Dagen och medverkar tillsammans med medarbetare på tidningens ledarredaktion.

8. Anhängare till Trump eller trogna Guds ord – vad betyder det att vara evangelikal?

Plats: STALLBACKSTÄLTET

Evangeliska Frikyrkan använder fyra begrepp för att beskriva sin identitet: baptistisk, missionsinriktad, evangelikal och karismatisk. Begreppet evangelikal har ibland fått politiska undertoner som gjort att några ifrågasätter om det ens går att använda. Vad betyder det att vara evangelikal idag? I detta seminarium bearbetar och tittar vi närmare på vår evangelikala identitet.

Linalie Newman Missionsdirektor i EFK leder tillsammans med Øyvind Tholvsen programledare EFKs Sverigeprogram ett samtal med teologer och församlingsledare där vi får olika infallsvinklar på frågor om evangelikal identitet.

9. Plötsligt händer det!

Plats: GÅRDSTÄLTET

Plötsligt var både mission och diakoni inte längre något som hände på andra sidan jorden – utan här och nu. De senaste årens flyktingvåg rörde om ordentligt i de små samhällena Lesjöfors och Mora. Plötsligt fick det två församlingar att komma till sin rätt i mötet med nya människor. Möt pastorerna Helena Fransson och Peter Johansson – om resan, nytändningen, utmaningarna och hur Gud gav nytt liv i två små församlingar.

Helena Fransson är pastor i Centrumkyrkan Mora, Peter Johansson är snickare och pastor i Saronförsamlingen Lesjöfors. I samtal med Markus Sand EFKs Sverigeprogram.

10. Psykisk ohälsa bland dagens unga – hur kan vi hjälpa?

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Psykisk ohälsa är inget som kristna är förskonade ifrån och många av dagens unga kämpar med psykisk ohälsa på olika sätt. Hur kan vi som familj och vänner förstå den som mår psykiskt dåligt och hur kan vi hjälpa? Vilken inverkan kan psykisk ohälsa ha på den personliga kristna tron och hur kan kyrkan vara en plats där människors brottningskamper och svåra livssituationer får rum?

Sara Furingsten är Leg. Psykolog verksam inom Barnhälsan, Linköping och medlem i Johanneskyrkan, Linköping.

11. My Life – ett nytt verktyg för att dela evangeliet

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Behöver du hjälp för att dela evangeliet med människor som kanske inte så tydligt söker i kristen tro? My Life Workshop är en kurs som vänder sig just till sekulariserade människor. Här får man hjälp att reflektera över sitt eget liv och utforska vad Gud har med det att göra. I seminariet får du en presentation av My Life Workshop för att se om det är ett redskap som kan passa dig. Den som sen själv vill börja hålla i en egen kurs behöver gå en endags ledarträning för att bli kursledare.

Cahtrine Nygren är ledare för Sverigeprogrammet och arbetar med EFK Pionjär som handlar om att dela evangeliet och grunda nya församlingar.

ONSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

12. Det sker mirakler!

Plats: LADAN

Sker mirakler idag, och kan de i så fall dokumenteras? Micael Grenholm har intervjuat flera personer som blivit friska efter förbön och även tagit del av deras journaler. Läkarna kan inte ge någon medicinsk förklaring till vad som hänt. Hans samlade material har blivit till en bok. Mirakler sker! Detta borde få konsekvenser för hur media, skolan och samhället i övrigt pratar om både religion och hälsa, menar Micael.

Micael Grenholm är författare och pastor för församlingen Mosaik i Uppsala tillsammans med sin fru Sarah. Han är engagerad i Svenska apologetiksällskapet och Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice och är aktuell med boken Dokumenterade mirakler.

13. Hopp i samhällets gråzon

Plats: STALLBACKSTÄLTET

Tillsammans tog Ferro och Anna-Maria steget från att vara pastorspar i Malmö till ett helt annat liv i Spaniens subkulturer. Hans motorcykelintresse har öppnat dörren för honom in i Valencias MC-klubbar. Hon har engagerat sig för utsatta kvinnor och traffickingoffer. Men hur delar man tro och hopp i de mest tuffa miljöer och i samhällets gråzon? Och bland människor som dessutom är helt främmande för evangeliets budskap? Och vad händer när man gör det?

Ferro och Anna-Maria Mehmedovic är EFKs missionärer och arbetar med församlingsplantering och evangelisation bland mc-klubbar och traffickingoffer i Spanien.

14. Barnhem… eller hem för barn?

Plats: VÄRLDENTÄLTET

Nästan åttio procent av de barn som växer upp på barnhem har minst en förälder i livet. Forskningen är helt enig om att barns utveckling hämmas av att växa upp på institution. Risken att utsättas för övergrepp är också stor. I Sverige har vi stängt ner barnhem för längesen – men hur kommer det sig att vi fortfarande har en förkärlek till att starta och ge pengar till barnhem utomlands? Vilka andra och bättre sätt finns att hjälpa utsatta barn?

Bitte Arrehn är projektledare för ”Barnhemsdialogen” på Erikshjälpen. Stefan Östman är handläggare för EFKs internationella arbete och Maria Finnevidsson är regionledare för EFK Asien.

15. Sommarteologi – finns det en sådan?

Plats: GÅRDSTÄLTET

Med utgångspunkt i just sommaren och det kristna livet reflekterar och funderar några olika förkunnare omkring såväl skapelse, klimat, arbete, vila, rörelse, kropp, vemod som sensommarhopp. Seminariet blir en inbjudan att upptäcka Guds närvaro i vardagen. På en badstrand, under ett museibesök, på en parkering, under frukostbestyr, ja till och med under ett semestergräl. Gud är densamme under alla årstider.

Maria Ledstam, Eleonore Gustafsson, Hanna Wärlegård och Jenny Petersson är fyra av elva förkunnare i Nellynätverket. Tillsammans är de aktuella med andaktsboken Att vakna upp till liv.

16. Kropp, hopp och helande

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Massor av svenskar vill må lite bättre, såväl fysiskt som psykiskt. Men utbudet av hjälpmedel domineras av metoder med österländsk bakgrund. Varför är det så? Har kyrkan tappat bort kroppen? Rymmer den kristna traditionen rikedomar som är värdefulla då vi vill möta dagens människor? Kan en metod som exempelvis Tikva vara ett av flera sätt att återvinna skapelsen?

Lars Johansson är lärare vid ALT och universitetspastor på Örebro universitet. Josefin Lennartsson är pionjärpastor i gemenskapen En tro på landet Gnesta och även nationell samordnare för TIKVA - en rörelse av hopp!

17. Med tillbedjan i fokus

Plats: Kapellet GÖTABRo

Alla kan vi utan vidare minnas både sångstrofer och refränger, men varför minns vi inte bibelord och predikan på samma sätt? Det som sjungs har en tendens att ”fastna”. Det betyder också att de lovsånger vi sjunger formar hur och vad vi tror. Många gånger rentav mer än vad förkunnelsen gör. Det gör det viktigt att reflektera över tillbedjan. Vem är det vi tillber? Vad är tillbedjans plats i gudstjänsten? Hur hjälper den oss att också se utöver oss själva och den egna gudsrelationen? Och hur kan tillbedjan få oss att ännu mer fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek?

Samuel Furingsten är pastor och lovsångsledare i Johanneskyrkan Linköping, undervisar regelbundet om lovsång på Liljeholmens Folkhögskola och leder även detta år lovsång på Torp.

ONSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

18. Paulus mot väggen

Plats: LADAN

Få bibeltexter har blivit så lästa, beundrade, förkunnade, studerade och genomforskade som Paulus brev. De har gett upphov till såväl inspiration som irritation, såväl förundran som förtret. Och till en mängd frågor: Vem var han? Vad var det som egentligen hände på vägen till Damaskus? Vad var det för fel med judendomen? Och var han kvinnofientlig? Var det verkligen hans tanke att starta en ny världsreligion? Och varför kan han ibland låta så kaxig och kärv?

Mikael Tellbe är lärare på ALT och författare till nyutgivna boken Paulus mot väggen - arton raka frågor och lika många försök till svar.

19. Naturligt, övernaturligt, supernaturligt – om karismatik i församlingslivet

Plats: STALLBACKSTÄLTET

Evangeliska Frikyrkan använder fyra begrepp för att beskriva sin identitet: baptistisk, missionsinriktad, evangelikal och karismatisk. I detta seminarium bearbetar vi vår karismatiska identitet. Vad betyder det att EFK är en karismatisk rörelse? Hur erfar vi Andens liv och närvaro ibland oss? Hur kan detta bli en ännu mer naturlig del av församlingens liv och mission?

Linalie Newman missionsdirektor i EFK leder tillsammans med Øyvind Tholvsen programledare i EFKs Sverigeprogram, ett samtal med teologer och församlingsledare om just karismatik.

20. Vår Fader – hur ska vi be?

Plats: GÅRDSTÄLTET

Det finns faktiskt många olika former av bön. Man kan till exempel be personligt för någon eller för ett skeende. Men kan vem som helst be för någon, eller är det så att vissa har en särskild kallelse för detta? Och hur funkar detta med bön i relation till andra gåvor Gud har gett oss exempelvis kunskapens ord och profetiska tilltal? Och vad gör jag med tankar och bilder som dyker upp när jag ber? Det här är ett konkret och praktiskt seminarium för att lyssna, utrustas och lära – för både din församling och i ditt eget böneliv.

Emma Axklo är övergripande ansvarig för bönearbetet under Torpkonferensen. Möt henne och övriga i teamet.

21. Vad är kyrkans svar på #metoo?

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

2017 skakades Sverige av #metoo, en rörelse som långt ifrån är över. Vad säger rörelsen om vår tids behov av Jesus? Kan vi som kyrka förmedla ”det goda budskapet”? Och hur lyder det i så fall? Under det här seminariet delar Josefin och Magnus både erfarenheter och fakta, där allt ifrån porrindustrin till skapelsens rop efter upprättelse ryms.

Josefin Lennartsson är pionjärpastor i gemenskapen En tro på landet i Gnesta, engagerad i Tikva samt driver kontot Gudskvinna tillsammans med en vän. Magnus Sund är pastor med profetisk skärpa, stort hjärta för utsatta i olika situationer och har bland annat arbetat med hemlösa i Stockholm och på Linneahuset i Göteborg.

22. Att presentera Jesus – ett seminarium om predikans centrum

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Varför går människor i kyrkan och utsätter sig för en föreläsning någonstans mitt i gudstjänsten? Jo, för att Bibelns berättelser faktiskt kan möta dagens utmaningar. Genomlyst av förkunnaren blir föreläsningen till ett större ärende – en predikan. Vad är egentligen centrum i kyrkans förkunnelse? Och vad får den för konsekvenser för den som lyssnar? Hur ser samspelet ut mellan förkunnare och åhörare? På vilka sätt hjälper vi lyssnaren in i själva erfarenheten av mötet med Jesus? Hur ser den ”omvändelse-liturgi” ut som för vår tid hjälper människor vid övergångsstället att ta steget att bekänna tro på Jesus?

Daniel Röjås är pastor i Mjölby Pingstförsamling och Centrumkyrkan i Boxholm och har skrivit Alpha-häftet Att presentera Jesus.

TORSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

23. Helande och hopp i familjen

Plats: STALLBACKSTÄLTET

För att må bra behöver vi känna tillhörighet och trygghet hos människor som älskar oss. Därför gav Gud oss familjen. Hur kan familjen bli en plats där Jesus får sprida helande och hopp, både inom familjen och ut i världen? I det här seminariet kan du räkna med en hel del både enkla och konkreta idéer som kan hjälpa familjer att göra plats för Jesus.

Ulrika Ernvik är familjeterapeut, andlig vägledare och författare.

24. Att sälja sitt barn till en äkta make

Plats: VÄRLDENTÄLTET

Människohandel är en global företeelse med många olika skepnader och marknader. En mer dold sådan är handeln med barn som säljs som fruar till äldre män. Det är skrämmande hur lågt priset för en människas kropp egentligen kan vara. Ta del av omskakande berättelser om vad som händer globalt och vad EFK gör för att både förebygga och hjälpa. Hör också om på vilket sätt ett vanligt hantverk bli en väg ut ur ett slaveri och om hur du kan engagera dig!

Karl-Johan Jonsson jobbar mot Människohandel i EFK Asien, Eva-Lena Hellmark är EFKs missionär i Aten och Anneli * är EFKs medarbetare i Asien.

25. Den andliga kampen

Plats: GÅRDSTÄLTET

Jag har inte svart bälte i andlig kamp. Jag är bara en vanlig pastor som vet att jag ibland kör huvudet i en osynlig mur. Det kan vara allt ifrån småsaker till sådant som hotar att lamslå hela församlingar. Man måste inte se onda andar överallt för att tro på att det ibland är just detta motstånd vi ställs inför. Men hur tar vi då kampen på ett klokt sätt? Frågan är viktig. Ibland har försöken skadat människor och splittrat kyrkan. Alltså är detta en församlingsledares försök att förstå hur vi kan ta rätt strid på rätt sätt, liksom vad ord som bön, försoning och ödmjukhet kan ha med allt detta att göra.

Micael Nilsson är pastor och föreståndare i Tabernaklet, Göteborg.

26. Finns det ett “kristet” sätt att vara miljövänlig?

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Att vara kristen är att vara ett vittne om att Guds rike är nära. Detta påverkar alla delar av våra liv, och har också med omhändertagandet av miljön att göra. I en tid då miljöfrågor står högt på agendan är det aktuellt att fråga sig hur vi som kristna bör tänka och agera. Hur lever vi som kristna i en tid av miljö- och klimatutmaningar? Finns det ett “kristet” sätt att vara miljövänlig? Vad får vi för redskap från vår tro, kyrkans tradition och Bibeln? Ett samtal om utmaningar, hopp och vad vi praktiskt kan göra som individer och kyrka.

Erika Stacke är med i styrelsen för föreningen God jord - kristna för miljö och rättvisa. Hon är också aktiv i Saronkyrkan Göteborg.

27. Ord och toner till hjälp på din vandring med Gud

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Längtar du efter att få stanna upp och få en stund med Gud och bibelordet i reflektion och stillhet? Ulla Käll är retreatledaren och musikläraren som gärna tar gitarren till hjälp i både retreater och bibelmeditationer. Välkommen att mitt i en intensiv konferens låta orden, gitarrtonerna och stillheten ge impulser till den fortsatta vandringen. Utifrån fokus på några ord får denna stund av stillhet ge återklang till vandringen med Gud.

Ulla Käll är diakon, retreatledare och musiker. Hon bor numera i Norge och har arbetat med retreater på gårdar och i församlingar i hela Norden. Hon är också författare och har gett ut flera CD-skivor.

TORSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

28. Per-Erik Hallin och Bengt Johansson om livet och musiken

Plats: STALLBACKSTÄLTET

Legenderna Per-Erik Hallin och Bengt Johansson är för första gången på gemensam turné! Per-Erik Hallin är pianisten och sångaren som turnerat med Elvis Presley, spelat med Magnus Uggla, Carola, Ulf Lundell och Ted Gärdestad och tävlat i Melodifestivalen. Bengt Johansson är gitarristen och musikern som släppt ett tjugotal plattor och vars sånger tillhör de mest älskade och sjungna i kyrkor och kapell i hela landet. Hans karriär präglats av två spår: sånger av tillbedjan marinerade i Psaltarens slitstarka böner och berättande sånger i singersongwriter-anda.

Per-Erik Hallin och Bengt Johansson är två folkkära artister, här i samtal med Daniel Röjås i ett ärligt samtal om tron, musiken, motgångarna och glädjeämnena i deras liv.

29. Kärleksboosta äktenskapet!

Plats: GÅRDSTÄLTET

Hemligheten bakom ett äktenskap som, även mellan helger och ledigheter, präglas av kärlek, glädje och harmoni – är goda vanor i vardagen. Det finns verkligen hopp om att ert äktenskap kan få en ny kick, rent av en nystart! Ta del av undervisning, erfarenheter och en hel del allvarliga och roliga exempel från verkliga livet och tjugofyra års äktenskap.

Micke Gunnardo är skolkurator, parvägledare och uppskattad föreläsare i ämnet parrelation/ äktenskap med tjugo års erfarenhet. Han är fembarnspappa, gift med Christin och driver Relationsfirman.se.

30. Tro & TV-serier

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Allt fler kollar serier – inte minst unga människor. I genomsnitt spenderar svensken sex timmar i veckan på att strömma film eller serier från nätet. Vi behöver berättelser både som underhållning och undervisning . Men vad är det vi tittar på? Och hur påverkar berättelserna oss? Kan serier hjälpa oss att få nya perspektiv på Gud och tron eller ger det oss en skev bild av livet och verkligheten?

Johannes Roswall är teolog, lärare på Örebro Folkhögskola och filmälskare. Aktuell med studiematerialet Livet med serier.

31. Går jorden under nu?

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Under det gångna året har ungdomar, världen över, skolstrejkat för klimatet. Vad är kyrkans svar på deras rop? Eller är det kyrkans fel att det blivit så här? Har vår typ av kristendom nonchalerat bibeltexter som handlar om Guds omsorg om djur och natur? Vad säger Bibeln om skapelsen egentligen? Gäller frälsningen också fjällbjörk och giraffer? Vi tittar närmare på vad Bibeln lär och vill säga.

Eleonore Gustafsson är pastor i EFK, bibellärare, skribent och församlingsplanterare i stadsdelen Berga i Linköping.

FREDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

32. Frank Mangs – personen och den speciella tonen

Plats: LADAN

Ingen person har betytt så mycket för Torpkonferensen som Frank Mangs. Vid mer än sextio tillfällen predikade han och gjorde djupa avtryck i människors liv. Hans tilltal och ton var unik och personlig – en sång om Livet. Frank Mangs liv, kamp och gärning har betytt oerhört mycket för många människor. Två av dessa är Tomas Munkas Larsson och Mats Larsson. I ett kreativt personligt samtal med Frank Mangs, hans person, predikningar och texter söker de förstå vad han betytt och vad han kan betyda.

Tomas Munkas Larsson är konstnär och evangelist. Mats Larsson är Frikyrkohistoriker och lärare på Götabro bibelskolor.

OBS! Detta seminarium pågår till kl 15:30

33. När tron prövas

Plats: STALLBACKSTÄLTET

På samma sätt som att tron fördjupas och sprids, så prövas den också, om och om igen. Vad säger Bibeln om prövningar? Och vad gör prövningarna med en människa? Det här är undervisning i skärningspunkten mellan ett själavårdssamtal och ett bibelstudium. På ett personligt sätt resonerar Mikael Hallenius om den här typen av frågor utifrån sin nya bok som handlar om när tron prövas.

Mikael Hallenius är pastor i församlingen Mötesplatsen, Örebro, lärare på Örebro Teologiska Högskola, författare och ofta anlitad talare. Aktuell med boken Om trons prövning i sin trilogi om tro.

34. Hopp för den förföljda kyrkan

Plats: GÅRDSTÄLTET

Miljoner kristna förföljs idag för sin tro. Att tillbe och berätta om Jesus kan vara förenat med livsfara. Vi kan tycka att denna verklighet är långt från Sverige, men i år har det kommit nära inte minst genom konvertitfrågan. Detta seminarium ger dig en uppdaterad bild över läget för många förföljda kristna utöver världen idag. Hör berättelserna, reagera och agera! Det finns saker vi kan göra!

Peter Paulsson är ledare för Open Doors, Hans Lindstrand, insamlingsansvarig i EFK, Helen*, EFKs regionledare för EUMENA.

35. Gud och sånt – vad ska du svara?

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Alla får vi frågor från barn och ungdomar som handlar om tron. Hur hittar jag rätt partner? Är den kristna tron den enda sanna? Får en kristen titta på porr? Hur och vad ska man svara på sådana frågor? I det här seminariet medverkar tre pastorer och författare. De svarar både på hur man kan svara på frågor och ger även exempel på några av alla de frågor de själva besvarat i en ny bok.

David Fiske är pastor i Kristinakyrkan, Lindesberg. Isak Spjuth är pastor: Filadelfiakyrkan Örebro och Fredrik Wenell är ledarutvecklare på Sverigeprogrammet och lärare på ALT. Tillsammans medverkar de i boken Gud och sånt – 1000 frågor, 100 känslor och 29 svar.

36. Församlingen på nätet – i konkurrens med influencers

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Svenskar är ett av världens mest uppkopplade folk och ändrar snabbt sina medievanor. Mobilen är numera vårt huvudsakliga verktyg för kommunikation och informationsinhämtning. Hur kan f örsamlingens kommunikation se ut på nätet och hur gör man för att inte dränkas och misslyckas i bruset av allt annat?

Anders Axklo har under de senaste tio åren arbetat i olika aspekter av mediabranschens transformering till en digital verklighet, och arbetar idag som försäljningschef på Dagen.

LÖRDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

37. Andligt föräldraskap i vår tid

Plats: GÅRDSTÄLTET

Hur kan vi få betyda mer för unga ledare? Och vad innebär andligt föräldraskap? Agneta och Mikael Hallenius har lång erfarenhet av att följa människor på deras väg mot en mognare tro – både som mentorer och vägledare. Undervisningen innehåller råd, riktlinjer och uppmuntran till att vara föräldrar i tron, något som den yngre generationen behöver. Delar av seminariet hölls på EFKs dagar för medarbetare 2018 och var mycket uppskattat.

Agneta och Mikael Hallenius har planterat två församlingar. Sedan 2006 är de tillsammans pastorer i församlingen Mötesplatsen, Örebro. De delar en längtan att sprida evangeliet och fortsätta att utrusta nästa generations ledare.

38. Kartan ritas om med mission från Syd till Syd

Plats: EFK VÄRLDENTÄLTET

Historiskt sett har missionärer rest från norra halvklotet till länder i syd för att predika, hjälpa och undervisa. Idag är verkligheten en annan. Kartan har ritats om och de flesta missionärer idag är utsända från kyrkor i det globala syd. EFKs systerkyrka CIBI i Brasilien sänder många missionärer till hela världen. Hur samverkar vi i internationell mission utifrån den nya kartan? Möt ledare och missionärer från Brasilien, inspireras och få idéer på hur vi kan samverka globalt för att fullgöra uppdraget.

Bertil Ekström, EFKs missionär, Anna-Maria Jonsson, EFKs regionledare i Latinamerika/Iberiska halvön och Silas Valério, CIBI- missionär i Sverige medverkar tillsammans med samfunds- och kyrkoledare från CIBI.

39. Driven av kärlek

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Han har varit med om mycket! Han har sett under och tecken som får många att häpna. Superkristen och väldigt modig? Nja, snarare driven av kärlek att dela tro både på hemmaplan och resande fot, inte minst i Asien och Afrika. Men sida vid sida med det mirakulösa finns det svaga och sårbara närvarande i den egna familjen. Gud är ändå god, hävdar Rickard. Jesus kärlek finns där och kallelsen är att kunna göra skillnad i människors liv. Ett verkligt uppmuntrande seminarium om att se och våga drivas av Guds kärlek.

Rickard Lundgren är gift med Karin och har tre barn. Han är riksevangelist i Equmeniakyrkan, samordnar församlingsgrundande i västra Sverige och har grundat Gå ut mission.

40. Han, hon, hen – hur kan man tänka som kristen?

Plats: KAPELLET GÖTABRO

Idag verkar det vara alltfler som kämpar med att komma på vem man är. En del brottas med vilket kön man vill beskriva sig som eftersom de som finns till hands verkar för snäva och inskränkta. Många vill idag också öppna upp hur vi ska se på könsidentitet. Problemet med att känna sig hemma i en könsidentitet har fått en egen beteckning – könsdysfori. Men hur kan man tänka som kristen? Säger Bibeln något om det? Hur ska vi som församlingsrörelse göra?

Fredrik Wenell är lärare på ALT och ledarutvecklare i EFKs Sverigeprogram.

LÖRDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

41. Drömmen om en Jesusrörelse

Plats: STALLETS ÖVERVÅNING

Jesus startade en rörelse av lärjungar genom att möta människors behov, predika evangeliet och göra lärjungar. När han uppstått sände han dem ut i hela världen och samlade dem i församlingar. I min församling Korskyrkan Stockholm, drömmer vi om en sådan Jesusrörelse, säger Richard Hultmar. Vi tar också medvetna missionella initiativ för att nå människor i deras vardag. I seminariet får du en genomgång av hur Jesus byggde sin rörelse. Du får också höra om Korskyrkans erfarenheter från arbetet med missionella initiativ.

Richard Hultmar är sedan fyra år tillbaka föreståndare i Korskyrkan Stockholm, med erfarenhet av pionjärarbete i Sverige och Ryssland.