Torpturné 2021

Torpturne 2021 datum

Tillsammans med 10 regioner gör vi Torp 2021!

2021 kommer Sverige att bubbla av Torp, från nord till syd och öst till väst. Vår längtan är att Sverige ska fyllas av lokala mötesplatser, där de olika platsernas unika förutsättningar får sina tydliga uttryck, men där grundstenarna från Torp finns med: bön, andlig fördjupning, mission och den livsviktiga insamlingen till EFKs gemensamma internationella arbete.

I över 130 år har Torpkonferensen varit en mötesplats för Guds folk i Sverige. Nyckeln till detta är engagemang och utveckling. I år blir det spännande att se vad Gud gör i dessa regioner under temat Tro och Tålamod (Heb 6:12). Det känns extra tydligt under 2021 att vi behöver gå i tro och ha tålamod och förtröstan på att Herren har omsorg och leder oss framåt. Nu är det inte tid att ge upp, utan att ge hopp!

Det finns två huvuddelar av Torpturnén i år: den ena delen handlar om att EFK som organisation i samarbete med 10 värdförsamlingar sänder en gudstjänst i de olika regionerna. Gudstjänsten kommer att sändas på söndagen under den helg som Torpturnén kommit till respektive region, under perioden 2 maj till den 6 juni.

Den andra delen handlar om att lokala församlingar i regionerna arrangerar olika typer av event under veckan. Denna del bygger på vad vi själva vill göra och vilka unika förutsättningar/kontakter som finns i församlingen och staden.

Torpturnén 2021 kommer därför att se helt olika ut beroende på var du befinner dig!

Till midsommarveckan kommer vi sedan att dela material från de olika platserna på Torpturnén på Torpkonferensens digitala kanaler.

Vi från EFKs gemensamma organisation vill gärna ge tips och inspiration på vad som skulle kunna göras i de olika regionerna, men låt oss vara tydliga: målet är inte att skapa mini-torpkonferenser runt om i Sverige. Målet är att förvandla Torp till något helt nytt där evangeliet om Jesus kommer ut på varje gata och in i varje gränd. Vi drömmer om att se lokala mötesplatser som präglas av varje plats unika förutsättningar.

Turnédatum

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Regioner

Värdförsamlingar

Vecka 17 - 2 maj

Västmanland/Sörmland

Örtagårdskyrkan Arboga/Kungsporten Huskvarna

Vecka 18 - 9 maj

Stockholm/Skaraborg

Korskyrkan i Sthlm/Skogsrokyrkan i Skövde

Vecka 19

(Kristihimmelfärd)


Vecka 20 - 23 maj

Norr- & mittnorrland/Skåne

Korskyrkan i Umeå/Östermalmskyrkan Kristianstad

Vecka 21 - 30 maj

Örebro/Väst

Filadelfia i Örebro/Korskyrkan i Borås

Vecka 22 - 6 juni

Dalarna/Östergötland

Lugnetkyrkan i Falun/Ryttargårdskyrkan i Linköping

Varför en turné?

Just nu har vi en globalpandemi. Denna pandemi är trots allt en möjlighet att göra något helt nytt! Torpturnén ger oss en möjlighet att kraftsamla och att se och uppleva Guds verk tillsammans i landet.

Tillsammans når vi i EFK längre!
Grundstenarna i Torpkonferensen – d v s bön, andlig fördjupning, mission och den livsviktiga insamlingen till vårt gemensamma arbete i Sverige och i världen förenar oss. Den ger oss möjligheten att nå ut med evangeliet i landet på ett helt nytt sätt.

Vår bön är att årets Torpturné ska få trösta, styrka, uppmuntra och utrusta Guds folk, i en tid som denna. Kom Helig Ande!