En ny generation ledare rustas för tjänst

Igreja União Baptista Moçambique (IUBM) är EFKs äldsta partner i landet. IUBM har ca 200 000 medlemmar och kyrkan är spridd över hela landet. Avstånden är mycket stora, resorna är dyra och resor utanför de större städerna kan vara både svåra och farliga. Många pastorer och ledare ute i landets många kyrkor saknar helt träning och utbildning. De flesta lever under mycket knappa förhållanden och teologisk litteratur är väldigt ovanlig. Behovet av fortbildning, träning och inköp av litteratur är mycket stort. Ungdomarna i IUBM har själva organiserat sig i en stark och livlig rörelse som vill se förändring i sin egen generation, både inom kyrkan och ute i samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFKs stöd gör det möjligt för kyrkans ledning att uppfylla sitt mål att besöka landets tio provinser för att träna pastorer och motivera kyrkan för evangelisation. EFK stöder ungdomsrörelsen inom IUBM som bland annat finns med i det regionala programmet för barns rättigheter. Ungdomsrörelsen ordnar årligen en konferens dit ungdomar från hela landet kommer. De driver även workshops ute i provinserna i ämnen som bland annat kristen tro, livsstil och samlevnad. Man tar också upp frågor som barns rättigheter, fattigdom, hiv/aids m.m. som är stora utmaningar i samhället.

Cremildo Mendes är ledare för IUBMs ungdomsrörelse och har tränats i EFKs regionala program för barns rättigheter. Han har nu hållit i flera workshops för ledare och lärare inom IUBM. En av många utmaningar är att många ansett att barns rättigheter inte är något för kyrkan: ”det är världens verktyg och strider mot Bibeln.” Det finns dock exempel på attitydförändringar, Cremildo sammanfattar: ”Efter grupparbete med barnkonventionen och Bibeln, insåg deltagarna att dessa artiklar har biblisk grund. Det är inte framför allt ett politiskt instrument, trots att det är politiker som enats om det, utan snarare ett instrument som befäster de bibliska lagarna.” Många har också sagt att de fått upp ögonen för hur utsatta många barn är och hur det kan vara möjligt att göra kyrkan och hemmet till en tryggare plats för barnen.

Vad vill vi göra mer?

EFK och IUBM fortsätter att satsa på ungdomsrörelsen där en ny generation ledare tränas. EFK vill stötta med ledarträning och fortsätta med utbildning inom barns rättigheter, för att vara med och skapa trygga platser för barnen som växer upp. EFK kommer också att stödja en nystartad missionsskola som tränar ledare i en kyrka som heter IBRM i Maputo.  

Insamlingsnummer 45431

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen