Studenthjälpen Afrika

Studenten Karebo är tacksam för stödet han får genom projektet.

En utbildning är något du har kvar, den tas inte ifrån dig när skörden slår fel eller när pengarna tar slut. Den gör det också lättare att få arbete, därmed möjlighet att försörja familjen och låta barnen gå i skolan. Genom att förändra situationen för enskilda individer kan det i förlängningen göra att hela samhällen och sammanhang förändras. Vi i EFK vill därför tillsammans med våra partners, i Centralafrikanska republiken (CAR), Zambia, Eswatini och Tanzania, ge stipendium till unga för att skapa framtid och hopp.

För den som växer upp i Sverige är utbildning en självklarhet. Utan att vi behöver betala en enda krona får vi utbildning ända upp till högskolenivå. Tänk vilken förmån! Så är det inte överallt i världen. Tänk om vi skulle försöka göra världen mer rättvis? Det kan vi faktiskt göra! Genom vårt stipendieprogram, Studenthjälpen Afrika, stöttar vi unga människor i fyra olika länder i Afrika till att få en utbildning. Du kan också vara med!

Bli månadsgivare till Studenthjälpen Afrika och gör världen mer rättvis. Det kostar ca 400 kr i månaden för en student att få en utbildning, hur mycket av det kan du bidra med?

Ababkuki bor och studerar i Tanzania och har fått ett stipendium genom Studenthjälpen Afrika.

Hälsning från Ababkuki i Tanzania!

Han beskriver sin situation så här:

”Under det här året har mina studieresultat förbättrats mycket då jag inte hade någon stress att betala studieavgifter. Tack vare stipendiet kunde jag fokusera på studierna och uppnå mina studiemål för det här året. Den första terminen studerade jag ämnet kommunikation, ett ämne som jag verkligen gillade, läraren tyckte att jag gjorde ett jättebra jobb och gratulerade mig för min insats, vilket gjorde att jag kände mig uppmuntrad att fortsätta anstränga mig i studierna i resterande ämnen. Det svåraste i år har varit anpassa mig till kulturen hos mina nya klasskompisar. Som tur var välkomnade de mig med öppna armar och hjälpte mig. Under det akademiska året 2022 kunde jag utvecklas i mina studier, tack vare stipendiet. Jag är så tacksam över att ha fått hjälp med min utbildning: det har varit det största välsignelsen i mitt liv och jag ber att Gud ska välsigna er som gjort det möjligt.”

Vad har vi uppnått i projektet?

Under flera år har vi i EFK bidragit med stöd till eftergymnasiala utbildningar för medlemmar från partnerkyrkor runtom i region Afrika. I varje land som deltar i projektet finns en lokal stipendiekommitté som tar emot och behandlar ansökningar. De antar aktuella stipendiater utifrån EFKs och egenutformade kriterier.

Under 2023 stöder vi ett 60-tal personer, företrädesvis unga vuxna, med stipendium. En stor del av dessa är kvinnor. De som får stipendier läser utbildningar inom teologi, utbildning, sjukvård, ekonomi, juridik m.m.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill stötta fler studenter eftersom vi ser att det är ett effektivt sätt att förändra hela sammanhang. Vi drömmer också om att kunna hjälpa till med studiematerial så som laptops till de som behöver det.

Vi vill säkerställa att de som antas i programmet får goda förutsättningar att kunna genomföra sina studier ända till en examen och att det också ger ett mervärde för det sammanhang som stipendiaterna finns i. Därför kan stipendiaterna eller en viss utbildning i vissa fall väljas strategiskt för att stärka partnerkyrkorna i regionen. Det kan bland annat gälla organisationens administration eller för att säkerställa personal till exempelvis det sjukhus man driver.

Vi vill också utöka stipendiestödets kriterier till att även kunna gälla enklare yrkesutbildningar och fortbildningskurser.

Karebo Amos Kalegeya: Tack för stödet!

”Mitt namn är Karebo Amos Kalegeya och jag är 23 år gammal. Jag är nummer fyra i en syskonskara av sju. Jag kommer från Kigoma i Tanzania. Jag studerar filosofie kanditatexamen med inriktning på undervisning med huvudämnena Swahili, drama och film vid The University of Dodoma. Jag vill tacka EFK som ger stöd till oss studenter. Mina föräldrar har mycket låga inkomster och för mig har stipendiet från EFK varit viktigt för att klara av att studera vidare. Tack vare ert stöd så kunde jag slutföra min examen under 2020.”

- Karebo Amos Kalegeya, som syns på bild ovan.

Insamlingsnummer 45036 · Ge för livet 65036

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.