Föräldralösa barn får familj och utbildning

Barn är skapade till Guds avbild och älskade av Honom. Som kyrka vill vi vara del av att ge barnen en framtid och ett hopp. Projektet National Child Care Project (NCCP) fokuserar på de många föräldralösa barn som finns i Eswatini (landet som tidigare hette Swaziland). Detta är en följd av det höga antal hiv/aids- och tuberkulosdrabbade som finns i landet. Utifrån den afrikanska kulturen måste hela familjen inbegripas när man vill hjälpa drabbade barn. Vi jobbar också med att stärka hela hushållet för att bidra till långsiktigt förbättrade levnadsförhållanden. När du är med och ger gör du skillnad i dessa barns liv, inte bara idag utan också på lång sikt.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet har drivits sedan 2005 tillsammans med vår partnerkyrka Holiness Union Church (HUC)öppnas i nytt fönster och målet är att varje barn ska ha en familj att växa upp i och möjlighet till skolgång. Föräldralösa barn får hjälp till skolgång genom att de får stöd till skolavgifter och skoluniformer. För att stärka utvecklingen till långsiktigt bättre levnadsförhållanden ges också stöd till grönsaksodlingar, hönsuppfödning och att odla moringa. De här satsningarna kommer hela hushållet till del och blir ett sätt att livnära sig på. Just nu är drygt 70 barn och familjer hjälpta i detta projekt. Den här delen i NCCPs projekt kallas Family Unit Project.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill säkerställa att Family Unit Project blir en fungerande utbildning för utsatta familjer och som resulterar i att familjer kan börja livnära sig genom odling. Vi vill också fortsätta att ge stöd så de föräldralösa barnen kan få gå i skolan genom att de får skoluniformer och stöd till skolavgifter.

Partnerkyrkan HUC är en del i det regionala Barnrättsprogrammet i Region Afrikaöppnas i nytt fönster och vi vill fortsätta att erbjuda workshops och seminarier. Vi vill finnas med och stödja HUC i deras arbete för att skapa säkra och trygga platser för barn.

"Min dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska"

”Jag är så tacksam att jag har fått möjlighet att gå i skolan och att vi har fått hjälp med att betala skolavgiften och att köpa skoluniformer. Min största dröm är att kunna utbilda mig till sjuksköterska.”

- Ngweny Mathobisi, Swaziland

Du kan också stödja detta projekt genom att bli fadder i Barnhjälpen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Petra Lindsmyr
Arbetar med Barns rättigheter och Barnhjälpen i regionen.


petra.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45550
Insamlingsbehov: 237 000 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 237 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.