Give a Child a Family ger barn en ny framtid

Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Många barn lever på gatan och utsätts för sexuella övergrepp. Utanför Port Shepstone i sydöstra delen av landet har ett rehabiliteringcentrum, Place of Restoration (PoR), byggts upp för utsatta barn. PoR har särskild kompetens att ta emot barn och tonåringar som utsatts för olika former av övergrepp. PoR erbjuder professionell hjälp till ande, kropp och själ i en kärleksfull miljö med rådgivning, terapi och varm gemenskap. Många barn har blivit upprättade. Barnen bor en begränsad tid på centret innan de placeras i fosterhemsfamiljer, eller kommer tillbaka till sin biologiska familj efter rehabilitering för hela familjen.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Fosterhemsprogrammet ”Give a Child a Family” (GCF), som är kopplat till verksamheten, rekryterar lämpliga fosterföräldrar, utbildar och följer upp dem samt arbetar med rehabilitering av ursprungsfamiljen i de fall det är möjligt.

Omkring 100 barn finns varje år på centret. Barnen bor där i cirka sex månader innan de flyttar till en familj igen. Välutbildade socialassistenter är anställda för att stötta barnen. Evangeliska Frikyrkans bidrag går till omkostnaderna för verksamheten och ledaren för GCF, Monica Woodhouse, utsänd av EFK.

Vad vill vi göra mer?

Vi stödjer organisationens tre fokusområden: slussboendet för barn (PoR), skydd av barn och utveckling. Arbetet med skydd av barn innebär utbildningar för familjer, kommuner, skolor och församlingar kring social rättvisa och ett skyddande beteende. Utveckling innefattar mål kring kapacitetsuppbyggnad, fungerande myndigheter, avinstitutionalisering och träningar. GCF vill jobba mycket med träningar.

Under året som gått har man uppmärksammat en ökning av antalet spädbarn som kommer in till PoR. En anledning tros vara att antalet tonårsgraviditeter ökar. Detta motiverar GCF till att satsa mer på förebyggande arbete, till exempel på skolor.

"Jag får känna kärlek och omsorg"

Ett barn som fått stöd genom Place of Restoration berättar:

”Jag skulle inte vara den jag är idag utan den kärlek och det stöd efter allt jag gått igenom. Jag har fått en ny familj, jag får känna kärlek och omsorg.”

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 45632 · Ge för livet 65632 · Barnhjälpen 55632

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.