Kunskap hjälper människor att utveckla byar

I avlägsna byar i de centrala delarna av Afghanistan arbetar EFK tillsammans med vår partner. Krig och naturkatastrofer är en del av människors vardag. Vart tionde barn dör innan de fyllt ett år och var tjugonde kvinna överlever inte sin första graviditet. Läskunnigheten är låg och det råder stor brist på rent vatten och näringsrik mat. Syftet med det här projektet är att skapa självförsörjande byar och göra skillnad för människors hälsa och livskvalité.

Vad har vi uppnått i projektet

Detta utvecklingsprojekt i centrala Afghanistan går ut på att ge människorna redskap att själva forma en hållbar och bättre framtid. I projektet arbetar vi tillsammans med vår partner med att ta fram rent vatten, bygga latriner, undervisa i hygienfrågor och att odla grönsaker och vete som klarar det mycket tuffa klimatet. Tack vare rent vatten och bättre tillgång till näringsrik mat har människorna blivit mycket friskare. Kvinnor och män har också fått utbildning i olika hantverksyrken och har kunnat starta egna företag. Förlossningskurser (så kallade BLISS-kurser) har hållits för kvinnor och män i hur man ska agera och förebygga komplikationer under förlossningar.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fokusera mer på klimat- och miljöfrågorna för att bygga en långsiktig förändring. En annan viktig aspekt är att skapa delaktighet i byarna så att alla får sin röst hörd.

Kvinnor får lära sig läsa och skriva och det höjer inte bara deras självkänsla utan ger hela familjer ett bättre liv. BLISS-kurser gör att kvinnor och barn överlever förlossningar. Genom att ge människor redskap att förbättra sin livssituation så får de en bättre och ljusare framtid.

För mer information om BLISS, hör av dig till Lasse Nilsson nedan, så skickar han filmen Lifes first cry som skildrar hur detta arbete räddar liv på mammor och barn i de centrala delarna av Afghanistan. 

Karim fick hjälp att odla bättre grödor

Karim berättar: ”Svampangrepp förstörde stora delar av vår veteskörd och det har gjort att vi inte haft tillräckligt med mjöl under vintern, och mina barn har fått gå och lägga sig hungriga. Tack vare projektet har vi fått nya vetesorter som är resistenta mot svampangrepp. Vi har nu fyra olika sorters brödsäd att växla mellan, som alla har högt proteininnehåll och goda kvalitetsegenskaper. Detta har gjort att skörden har blivit mer än dubbelt så stor och vi har gott om mjöl till vintern. Vi har dessutom byggt ett växthus där vi planterat olika sorters grönsaker som vi kan sälja på den lokala marknaden för att få en extra inkomst. Mina barn är inte längre undernärda och det går bra för dem i skolan.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Lasse Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48332
Insamlingsbehov: 120 000 kr

Insamlat: 51 101 kr Kvar att samla in: 68 899 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.