Pionjärarbete i Nagaland

Det finns idag cirka fyra miljoner nykristna och 90 000 församlingar knutna till ASSIs arbete. De som samordnar detta arbete har många gånger potential att växa som ledare men saknar ekonomiska möjligheter. Därför satsar EFK på nationella nyckelpersoner.

Nyckelpersonerna koordinerar EFKs samarbetspartner ASSIs arbete. Till exempel samordnar en nyckelperson arbetet för de 200 personer som arbetar vid de utbildningscentrum som växer fram. Där får bybor lära sig att läsa och skriva och kristna ledare utbildas. I detta projekt stöds cirka 10 personer årligen, den exakta siffran varierar år från år beroende på behov.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47333
Insamlingsbehov: 0 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.