Förbättrade levnadsvillkor för minoritetsgrupper

Vi jobbar här tillsammans med vår lokala partner International Cooperation Cambodia (ICC) med fyra minoritetsgrupper. ICC lyfter de allra fattigaste ur fattigdom och ger minoritetsfolken en röst och en plats i samhället. Detta görs bland annat genom att utbilda människor, starta småföretag, utveckla jordbruket och att stärka civilsamhället. En viktig del i arbetet är också att utbilda de lokala myndigheterna om deras skyldigheter att skydda minoritetsbefolkningarna.

Vad har vi uppnått i projektet?

Trots problem med översvämningar och ofta återkommande torka så har man lyckats bygga upp välmående byar. Vilken förvandling som skett: bättre och tåligare grödor, rent vatten, bra sanitet och olika inkomstmöjligheter.

Byråd har inrättats och utbildats i vilka rättigheter minoritetsfolken har och som för bybornas talan till berörda myndigheter.

Läroböcker har skrivits på de olika minoritetsspråken och läroplaner för modersmålsundervisning har införts i tolv grundskolor

Vad vill vi göra mer?

Den illegala skogsskövlingen i Kambodja fortsätter trots att skogarna minskats drastiskt. Skogsskövlingar har stor negativ påverkan på miljön När träden försvinner riskeras både översvämningar och torka under regn- och torrperioderna och det blir allt svårare att försörja sig för minoritetsbefolkningarna. Vi vill jobba tillsammans med byråden att få skriftliga tillstånd av myndigheterna till att bevara och skydda skogen mot avverkning.

Vi vill organisera jordbrukare i kooperativ för att på ett mer effektivt sätt marknadsföra och få ut mer betalt för produkterna som produceras i byarna.

Pan är en förebild för andra män

Pan bor i den avlägsna byn Pyang i nordöstra Kambodja. Payang är en by helt utan bilar och så charmig. När ICC började jobba här för sex år sedan var det stora problem med att männen drack alldeles för mycket och kvinnorna fick göra allt hemma och ta hand om barnen. Tyvärr förekom det också en hel del våld. ICC började jobba med att inspirera manliga förebilder som inte drack alkohol, tog ansvar för barn och hem och som verkligen brydde sig om sina fruar. Pan är en sådan förebild, men inte bara en förebild utan han har peppat sina manliga bybor att gå samma väg. Nu är situationen helt annorlunda i byn och de flesta män har följt Pans exempel.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47532 · Ge för livet 67532

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.