Klimaträttvisa i Mongoliet

Mongoliet ligger högt beläget i Centralasiens inland och har 3,2 miljoner invånare. Landet präglas av berg, öken och en grästäckt böljande stäpp med en nomadiserad herdekultur. Klimatet är torrt med stora temperaturskillnader och vattenförsörjningen är ojämn. Ett resultat av klimatförändringar är att vattendrag torkar ut så att öknen breder ut sig. Skogen huggs ner för att användas som byggnadsmaterial och bränsle. EFK samarbetar med Family Agricultural Resources Mongolia (FARM) för att genom klimatarbete skapa ett hållbart samhälle. Målet med projektet är att motverka negativa effekter av klimatet genom att skapa nya oaser genom att borra brunnar och plantera träd.

Vad har vi uppnått i projektet?

EFK har tillsammans med FARM under första halvåret 2021 planterat nästan 1000 nya träd som poppel, pilträd, mandel och lönn. Detta har gjorts vid två skolor och en förskola där det sammanlagt finns nästan 2500 personer. Elever och lärare deltog i plantering och installation av bevattningssystem. De fick undervisning om hur träd skapar ett bättre klimat och hur man sköter om dem. Elever och lärare insåg då att den årliga budgeten för underhåll av skolornas grönområden var för låg. De fick med sig skolans ledning på att höja budgeten, vilket skapar en långsiktig hållbarhet för grönområdena.

Vad vill vi göra mer?

FARM fortsätter att skapa nya grönområden genom att plantera 1500 träd per år vid två skolor och en förskola samt vid ytterligare en plats som behövde skjutas upp på grund av covid-19-pandemin. Man bygger också bevattningsanordning samt skyddsnät runt planteringen.

För målgruppen planeras nödvändig träning i hur träden ska vårdas och varför nya träd är så viktiga för att stå emot klimatförändringarna. Man arbetar också för att sprida mer information och kunskap om klimatfrågans avgörande betydelse för landets framtid och hur man kan möta klimatutmaningarna.

En människa berättar

Förskolan i Baynkhangai har problem med stora dammoln med luftföroreningar som blåser in över landskapet och som orsakar hälsoproblem för både barn och lärare.

Rektorn kontaktade FARM om problemet och tillsammans bestämde man att ett grönområde runt skolan skulle bidra till att miljön förbättrades. Över 600 almar planterades och man byggde bevattningssystem. Personal och elever fick träning i hur träden ska skötas. Nu får barnen vattna och skydda träden och så småningom kommer de växa och ge skugga och fin grönska runt förskolan.

Insamlingsnummer 47836

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.