Klimaträttvisa i Mongoliet

Mongoliet ligger högt beläget i Centralasiens inland. Största delen av landet består av stäpplandskap med nomadkultur. Landet har påverkats av klimatförändringarna vilket har lett till att hundratals vattendrag har torkat ut och ökenutbredning sker. Den lilla skog som finns i landet huggs ned och används till byggmaterial eller bränsle. Tillsammans med EFKs lokala samarbetspartner FARM arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle. Målet med projektet är att skapa naturliga oaser genom att plantera träd och ge kunskap om miljöpåverkan. På så vis motverkas de negativa effekterna av klimatförändringen. Arbetet sker i samverkan med ett vattenförsörjningsprojekt.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har EFK tillsammans med FARM planterat träd och skapat en oas vid en förskola i provinsen Töv i centrala Mongoliet. Oasen skapar en bättre närmiljö för barnen och lärarna, men förebygger framför allt hälsoproblem som orsakas av sandstormar och luftföroreningar. Genom arbetet fick även skolans personal och allmänhet lära sig om negativ miljöpåverkan och hur man tillsammans kan förhindra effekterna av den genom att till exempel bygga oaser. Totalt 614 träd planterades vid förskolan och i samband med det byggdes även ett effektivt bevattningssystem för oasen. Förskolans
elever och personal fick praktisk träning i skötsel av träden, lära sig vikten av hygien och bevattning, behandling av eventuella skadedjur.

Vad vill vi göra mer?

  • I provinsen Övörkhangai kommer en oas att byggas nära ett högstadium. Där kommer 500 träd att planteras och ett effektivt bevattningssystem samt skydd för träden kommer att byggas.
  • Målgruppen och allmänheten får undervisning om vikten av oaser i Mongoliet för att rädda miljön samt hur god skötsel av nya oaser är en förutsättning för att motverka ökenutbredning och förbättra luften.
  • I projektet planeras ytterligare nya oaser i närheten av sjukhus, förskolor, skolor och myndighetsorganisationer där också en bra närmiljön är en viktig faktor för utveckling och hälsa.

En människa berättar

I staden Arvaikheer bor 35 000 människor. Staden är mitt ute på stäppen där det inte finns träd och där luftföroreningar och jorderosion är ett stort problem.
Sjukhusdirektören i staden berättar: “Staden behöver träd och jag har länge drömt om att kunna plantera en oas vid vårt sjukhus. Sjukhuset tar emot många patienter varje år från omgivande byar och vi har ca. 360 sjukvårdspersonal hos oss. Tillsammans med FARM planterades 900 träd och buskar som har gett sjukhuset en bättre miljö och som bidrar till bättre luft.”

Insamlingsnummer 47836

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.