Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

I ett otillgängligt distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att den lokala kyrkan ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra.
Kyrkan har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkan gör så har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar också följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

I det avlägsna och otillgängliga bergsdistriktet Jajarkot jobbar vi med 6 självhjälpsgrupper och deras gemensamma kooperativ. Grupperna samlas månadsvis för att diskutera lokala behov och sen adressera dem. Till exempel har man rengjort en förorenad vattenkälla och planerat att bygga toaletter för ytterligare fyra hushåll. Totalt har 206 hushåll toaletter som de nu använder. 650 skolelever har också fått träning i personlig hygien. 114 personer har använt gruppernas medel för att starta inkomstgenererande verksamhet. Grupperna har också sökt stöd från de lokala myndigheterna för drivandet av det lokala kooperativet vilket man har fått. Kyrkan har också fått ekonomiskt stöd av myndigheterna till en ny byggnad, vilket är ett viktigt erkännande!

Vad vill vi göra mer?

Målsättningen är att kyrkornas arbete ska bli helt självförsörjande och därför är det viktigt att stärka deras lokala kapacitet!

  • Jobba för att stärka kooperativets och kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • Fortsätta nå människor med hela evangeliet!
  • Skapa möjligheter till hållbar försörjning
  • Hälsa och hygien fortsätter vara ett viktigt fokus.

Pastor Jay berättar

Pastor Jay berättar om hur hans kyrka tidigare blev utsatt för förföljelse och att de ofta blev anklagade för allt som gick snett i samhället. Trots det så har kyrkan växt - och nu har man 250 medlemmar. Kyrkan har varit ett viktigt stöd för sin lokalbefolkning särskilt i relation till hälsa, utbildning och försörjning, men deras egen kyrkobyggnad hade många problem och var väldigt sliten. Efter bön och också påverkansarbete mot myndigheterna fick man ett bidrag på mer än 100 000 kr för att bygga upp en ny byggnad. Pastor Jay berättar att de uppfattar detta som ett bönesvar och en välsignelse, men också ett tecken på att myndigheterna uppskattar allt gott de gör!

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

${contact.email}

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen