Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

I två otillgängliga distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att de lokala kyrkorna ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkorna gör så har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar också följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har man nått ca 2 000 personer direkt, och ca 5 000 personer indirekt. Tretton självhjälpsgrupper träffas regelbundet för att identifiera behov och arbetar sedan utifrån det. Ett fokus under året har varit att utbilda kring hygien och hälsa i lokala skolor. Man har också delat ut flera första hjälpen-lådor till skolor och har haft träning i hur man använder dem. Sex barn har fått stipendium för att kunna gå i skolan. I grupperna har man också haft sömnadsträning och flera medlemmar kan nu försörja sig på det. I grupperna har man byggt en väg tillsammans, man har också hjälpt en skola installera dricksvatten och samlat in pengar till den lokala hälsostationen. Man rapporterar också om en förändrad attityd till kristna i området - från misstänksamhet till samhörighet och gemenskap.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta vara med den lokala kyrkan i Nepal för att nå människor i ord och handling. De står inför många utmaningar, särskilt med tanke på nationell lagstiftning som minskar möjligheterna för evangelisation. Målsättningen är att kyrkornas arbete ska bli helt självförsörjande. Under kommande år vill vi:

  • Jobba för att stärka kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • Fortsätta hjälpa de fattigaste till ett bättre liv
  • Fortsätta nå människor med hela evangeliet!

Tack vare självhjälpsgruppen kunde Ganga starta en egen syverksamhet

Ganga, 31 år, är så glad över det hon har fått lära sig i sin självhjälpsgrupp. ”Jag har lärt mig om vikten av sparande och att det inte spelar någon roll hur mycket eller lite man sparar, bara man sparar.” Genom ett lån från gruppen har Ganga startat en syverksamhet där hon syr upp och säljer kläder. Hon har också köpt in fler symaskiner och har också börjat anordna sykurser för de i hennes grupp och andra intresserade. ”Jag är väldigt tacksam för min grupp och för Dailekh Holistic Service Centre [den lokala kyrkan] som startade gruppen”.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47933
Insamlingsbehov: 86 000 kr

Insamlat: 11 500 kr Kvar att samla in: 74 500 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.