Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

I två otillgängliga distrikt i bergsbygden i östra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att de lokala kyrkorna ska vara en resurs för samhället. Målet är att visa på Guds kärlek genom att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling. Tack vare det arbetet som kyrkorna gör så har människor också fått en ny syn på kristen tro och fler vågar också följa med till kyrkan!

Vad har vi uppnått i projektet?

Tretton självhjälpsgrupper träffas regelbundet för att identifiera behov och arbetar sedan utifrån det. Under året har man byggt upp kontakten med de lokala myndigheterna och har också ansökt om medel för att kunna reparera dricksvatten-system, vägar, skolmaterial till barnen och också för medel till start av småföretag. Man bjöd också in myndigheterna till julfirande, och både polis, skolrektor och andra personer kom. Genom projektet har 19 personer fått träning i entreprenörskap och grönsaksodling. Under året har också fokus legat på hygien och hur man skyddar sig från covid-19. De hushåll som saknat toaletter har fått hjälp att bygga dessa, och nu har alla hushåll toaletter som också används. Under det här året har minst sju nya personer börjat gå i kyrkan regelbundet också!

Vad vill vi göra mer?

Målsättningen är att kyrkornas arbete ska bli helt självförsörjande, och en av kyrkorna kommer därför under 2021 att stå på egna ben! Den andra kyrkan behöver fortsatt stöd och fokus under året kommer att vara:

  • jobba för att stärka kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna.
  • jobba för att kyrkan ska bli mer självgående i arbetet.
  • fortsätta hjälpa de fattigaste till ett bättre liv.
  • fortsätta nå människor med hela evangeliet!

Durga: "Jag fortsätter att träfa systrarna i mitt samhälle"

Durga är en av de kvinnor som genom kyrkan fick möjlighet att gå en sömnadskurs. Efter träningen var avslutad fick hon en symaskin och startade sin egen verksamhet. Hon ville bli bättre på att sy så hon tog ett lån för en kurs i mer avancerad sömnad. Genom ett annat lån från ett kooperativ köpte hon också 15 symaskiner och erbjuder nu själv 6-månaders sömnadskurser för andra kvinnor. Det går bra för Durga och hon har kunnat hjälpa sina egna barn men också sina syskons barn med utbildning. Hon är tacksam för möjligheten hon fick för sex år sen och sprider sin kunskap också vidare: ”Jag fortsätter träna de fattiga, marginaliserade kvinnorna och systrarna i mitt samhälle”

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.