Kyrkan lyfter människor ur fattigdom

Det här projektet har visionen att lokala kyrkor ska vara en resurs i sina egna samhällen, genom att nå människor med evangelium och genom att vara med och hjälpa människor socialt. Man arbetar med kyrkor i två distrikt i bergsbygden i östra Nepal. Det är ett otillgängligt område, och de flesta byar går inte att nå med bil. Men här växer kyrkan! Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov i samhället och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra. Kyrkorna har fått träning i hur man arbetar med holistisk mission för att nå människor i både ord och handling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har man nått ca 2000 personer direkt, och ca 4000 personer indirekt. Kyrkorna har under året varit alltmer aktiva, och tar allt fler initiativ för att nå ut, vilket har lett till att fler också kommer till kyrkan. Inom projektet har man har startat fem nya självhjälpsgrupper, haft träningar i sömnad och djurhållning och anordnat möten om hygien, jämlikhet, klimatförändringar med mera. Självhjälpsgrupperna har gemensamt byggt broar för att underlätta för barnen att komma till skolan.

Man har även delat ut första hjälpen-kit till skolor och haft träningar om hygien och vikten av att hålla rent i naturen. Man har också haft träningar i hur man kan hantera klimatförändringar och naturkatastrofer, vilket många varit intresserade av.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta stödja församlingarnas arbete i Nepal. De politiska förändringarna och ett minskat utrymme för kristna att verka, gör att vi verkligen vill vara med och stärka de lokala församlingarna så länge som vi kan. Planen är att båda församlingsrörelsernas sociala arbete ska vara självgående inom ett par år.

Under det kommande året kommer projektet att fortsätta fokusera på att uppmuntra människor i byarna att samarbeta i självhjälpsgrupper för att lösa gemensamma problem. Man kommer också att fortsätta med träningar med fokus på hälsa och försörjning. En viktig del är också att ge skolstöd till familjer som verkligen behöver det. Distrikten är bland de fattigaste i Nepal, och många hoppar av skolan för att istället bli bortgifta eller söka arbete.

Bimala: "Vi kan åstadkomma så mycket när vi jobbar tillsammans"

Bimala är en av fem ungdomar som sitter i styrelsen för det kooperativ som kyrkan har format i distriktet. Det märks att hon är driven och engagerad. Hon berättar: ”Vi tycker att det är superviktigt det som vi gör här, och vi märker att människor behandlar oss som är kristna med mer respekt. Jag vill fortsätta arbeta med att hjälpa människor på olika sätt. Vi kan åstadkomma så mycket när vi jobbar tillsammans.” Tänk vilken resurs för samhället Bimala och de andra ungdomarna i kyrkan får vara, och tänk vilken glädje för oss i EFK att också få vara en del av detta!

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47933
Insamlingsbehov: 86 000 kr

Insamlat: 8 550 kr Kvar att samla in: 77 450 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.