Människor får hjälp att klara klimatförändringar

Nepal är hårt drabbat av klimatförändringar i form av jordskalv, översvämningar och jordskred, vilket gör att tillgången på vatten och mat minskar. Undersökningar visar att 36 procent av alla barn under 5 år i Nepal är undernärda (källa: WHO 2018). Tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) jobbar vi i EFK i de avlägset belägna fattiga bergsbyarna med att ta fram rent vatten, plantera träd som binder jorden och bygga skyddsmurar som förhindrar jordskred samt med trädgårdsodlingar som bidrar till en mångsidig daglig kost. Målet med projektet är att skapa välmående, självförsörjande byar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under första halvåret 2019 har 15 000 buskväxter och 1 200 valnötsträd planterats för att binda jorden i sluttningarna och förhindra jordskred. Av buskväxterna tillverkar byborna kvastar som säljs. Valnötterna säljs också på den lokala marknaden, och ger familjerna en extra inkomst.

Tack vare tillgång till vatten har hushållen anlagt köksträdgårdar och odlar näringsrika grönsaker som tillsammans med rent vatten gör familjerna friskare.

INF har gett kurser i skogsvård. Planer har gjorts för att bevara skogen bland annat så har skogsområden hägnats in med taggtråd.

Vad vill vi göra mer?

Vi kommer att installera energisnåla och rökfria spisar till familjerna i det här området. Det kommer att göra en verklig skillnad för hälsan och välbefinnandet hos mammor och barn.

Vi jobbar vidare med att förbättra livssituationen för byborna med tillgång till näringsrik mat, friskt vatten och inkomstmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att plantera träd, anlägga köksträdgårdar, bygga skyddsbanker och genom att dra fram vatten från en högt belägen källa till varje hus i byarna. Kvinnorna i dessa avlägsna byar slipper efter detta att gå över en timme varje dag nerför berget på leriga och hala stigar till bäcken och sedan upp igen med tunga vattenkärl.

En i projektet berättar

Yamsar Magar berättar från en bergsby i Sunchhhari i provinsen Rolpha.” Vi har inte kunnat odla tillräckligt med mat och har ofta gått hungriga, och vi har fått gå flera timmar för att hämta vatten. Nu har vi dricksvatten till vår by och spillvattnet används till att odla grönsaker. Vi har också fått material till ett växthus vilket gör att vi kan odla mer och längre in på säsongen. Vi har fått så mycket skörd att vi har kunnat sälja frukt och grönsaker på marknaden. Nu har vi har råd att skicka våra barn till skolan.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Lasse Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47944
Insamlingsbehov: 65 000 kr

Insamlat: 20 500 kr Kvar att samla in: 44 500 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.