Människor får hjälp att klara klimatförändringar

Nepal drabbas varje år av klimatförändringar i form av jordskalv, översvämningar och jordskred som gör att tillgången på vatten och mat minskar. Undersökningar visar att 36 procent av alla barn under 5 år i Nepal är undernärda (källa: FN). Tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) jobbar vi i EFK i de avlägset belägna bergsbyarna med att ta fram rent vatten, planterar träd som binder jorden och bygger skyddsmurar som förhindrar jordskred samt med trädgårdsodlingar som bidrar till en mångsidig daglig kost. Målet med projektet är att skapa välmående, självförsörjande byar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Med stöd av EFK har INF planterat 15 000 broomgrass och 1 200 valnötsträd. Träden binder jorden och tillsammans med stödmurar förhindrar de jordskred som annars kan spola bort både vägar och hus.

Tack vare tillgång till vatten så har hushållen anlagt köksträdgårdar och odlar näringsrika grönsaker som tillsammans med rent vatten gör familjerna friskare.

INF har gett kurser i skogsvård. Planer har gjorts för att bevara skogen bland annat så har skogsområden hägnats in med taggtråd.

Vad vill vi göra mer?

Många nepalesiska kvinnor lagar mat över öppen eld utan skorsten och det innebär att de andas in hälsofarlig rök som kan orsaka sjukdomar som kol, astma och lungcancer. Nästa år kommer drygt 1 000 spisar att installeras i Rolpa.  

Vi jobbar också vidare med att plantera träd, anlägga köksträdgårdar, bygga skyddsbanker och att dra fram vatten från en högt belägen källa till varje hus i byarna. Kvinnorna i dessa avlägsna byar slipper efter detta att gå över en timme varje dag nerför berget på leriga och hala stigar till bäcken och sedan upp igen med tunga vattenkärl. Det här har en avgörande betydelse för att föra människor ur fattigdom. Det räddar liv, förhindrar sjukdom och ger ökad arbetsförmåga.

En i projektet berättar

Lilathapa berättar från bergsbyn Dangsiban i provinsen Rolpa: ”Förut tvingades jag gå 1 timme nerför berget till bäcken och sedan två timmar uppför berget med 10 liter vatten på axeln, tre gånger om dagen med förorenat vatten. Mina barn var ofta sjuka. Nu har jag och övriga kvinnor rent testat dricksvatten framdragit till huset som dessutom räcker till att odla grönsaker. Vi har också fått material till ett växthus som gör att vi kan odla mer och längre in på säsongen Nu slipper mina barn gå hungriga och vi är så mycket friskare. Mitt liv är så mycket bättre idag.”

Insamlingsnummer 47944 · Ge för livet 67944

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.