Människor får hjälp att klara klimatförändringar

Varje år drabbas landet Nepal av naturkatastrofer i form av jordskalv, översvämningar och jordskred som påverkar den redan fattiga befolkningen. Människor riskerar att förlora hem, försörjning, hälsa och till och med sina liv. Här arbetar EFK tillsammans med en lokal samarbetsorganisation, International Nepal Fellowship (INF), för att stärka människors och samhällens möjlighet att motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Målet med projektet är att skapa välmående och självförsörjande byar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Med stöd av EFK har INF under 2021 planterat 3840 apelsin- och citronträd samt även medicinalväxter. Detta har gjorts för att människor framöver ska få en inkomst och för att bevara ekosystemen. Träden binder jorden och tillsammans med stödmurar förhindrar de jordskred som annars kan spola bort både vägar och hus. Stöd har också getts till att skydda en reservoar för dricksvatten samt för att förebygga jordskred vid en skola. Projektet har också gett stöd till fattiga bybor för att de ska klara av
klimatförändringar, bland annat genom att de kunnat bygga växthus. Andra har fått getter eller grisar för att på så sätt få en inkomst. Totalt har 729 personer från 139 hushåll fått direkt hjälp under 2021.

Vad vill vi göra mer?

Vi jobbar vidare med att plantera träd och att utbilda bybor att göra detta på ett hållbart sätt. Vi vill fortsätta att lära människor hur man klarar av effekterna av klimatförändringar och att engagera till att odla på ett sätt som klarar detta. Vi vill dessutom bygga fler skyddsbanker för att förhindra jordskred. Det här har en avgörande betydelse för att föra människor ur fattigdom. Det räddar liv, förhindrar sjukdom och ger ökad arbetsförmåga. Dessutom vill vi att de grupper av människor som planterar träd kan registrera sig hos myndigheterna, vilket är mycket viktigt för ett fortsatt samarbete.

Bin Maya kan sälja överskottet på sin odling

Bin Maya bor i Sunchhahari i provinsen Rolpa. Hon är medlem i en självhjälpsgrupp som INF startat. Hon berättar: ”INF stöttade mig med material för att bygga ett växthus så att jag kunde odla grönsaker. De gav mig också frön som till exempel tomat, blomkål och kål, som jag har planterat. Jag har kunnat odla tomater och sålt runt 15-16 kilo och har även tillräckligt till min familj. Jag har även odlat blomkålen och kålen. Jag behöver inte längre oroa mig för vad jag ska laga för mat. Vi har tillräckligt
med grönsaker för vad vi själva behöver och kan sälja överskottet för att få en liten inkomst. Jag hoppas kunna fortsätta med grönsaksodling och planerar att odla mer tomater.

Insamlingsnummer 47944 · Ge för livet 67944

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen