Människor får hjälp att klara klimatförändringar

Nepal drabbas varje år av klimatförändringar i form av jordskalv, översvämningar och jordskred som gör att tillgången till vatten och mat minskar. Undersökningar visar att 36 % av alla barn under 5 år i Nepal är undernärda (källa; WHO 2018). Tillsammans med vår partner International Nepal Fellowship (INF) jobbar vi i EFK i de avlägset belägna bergsbyarna med att ta fram rent vatten, plantera träd som binder jorden och bygga skyddsmurar som förhindrar jordskred. Vi arbetar också med trädgårdsodlingar som bidrar till en mångsidig daglig kost. Målet med projektet är att skapa motståndskraftiga, självförsörjande byar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2018 har 1200 valnötsträd planterats runtom i Rolpadistriktet och de flesta hus i byarna har anlagt en köksträdgård för att få näringsrik mat och en extra inkomst.

249 fattiga och marginaliserade familjer har fått energisnåla och rökfria spisar. Det gör en stor skillnad för hälsan och välbefinnandet hos mammor och barn.

INF har genom utbildning ökat kunskapen om risken med skogsskövling. Två skogsområden har hägnats in med taggtråd.

Vad vill vi göra mer?

Det här är första året på ett treårsprojekt i fattiga Siruri och Gam i Rolpadistriktet. Det tar upp till tolv timmar att gå från närmaste väg till några av dessa högt avlägset belägna bergsbyar.

Vi arbetar långsiktigt med vatten-, miljö- och inkomstgenererande projekt. Tillsammans med byborna förbättrar vi livssituationen med tillgång till näringsrik mat, friskt vatten och inkomstmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att plantera träd, anlägga köksträdgårdar, bygga skyddsbanker som förhindrar jordskred och dra fram vatten från en högt belägen källa till varje hus i byarna.

En i projektet berättar

Yamsar Magar berättar från en bergsby i Sunchhhari i provinsen Rolpa. ”Vi har inte kunnat odla tillräckligt med mat och vi har ofta fått gå hungriga och vi har fått gå flera timmar för att hämta vatten. Nu har vi dricksvatten till vår by och spillvattnet används till att odla grönsaker. Vi har också fått material till ett växthus som gör att vi kan odla mer och längre in på säsongen. Vi har fått så mycket skörd att vi har kunnat sälja frukt och grönsaker på marknaden. Nu har vi har råd att skicka våra barn till skolan.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Lasse Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47944
Insamlingsbehov: 115 000 kr

Insamlat: 37 001 kr Kvar att samla in: 77 999 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.