Sprida kunskap om människors lika värde

I Nepal är kvinnor och flickor hårt drabbade av otidsenliga traditioner och normer. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanligt. Vi jobbar i det här projektet tillsammans med vår partnerorganisation United Mission to Nepal (UMN) med att organisera kvinnor och andra utsatta människor i byarna och ge dem kunskap om sina rättigheter. Kvinnors självförtroende och självkänsla stärks så att de får mod att förändra sin livssituation. Resultaten som vi ser är förbättrade inkomstmöjligheter, större inflytande och fler kvinnliga ledare.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Enligt FN är Nepal ett av de länder i världen där könsrelaterat våld förekommer mest. Vi arbetar för att ändra attityder hos män, utbildar kvinnorna i vilka rättigheter de har och ger utbildning i kvinnligt ledarskap. Tack vare projektet har hundratals kvinnor fått nepalesiskt medborgarskap, och hundratals kvinnor har valts in i olika nämnder varav ett tiotal i kommunfullmäktige.

I projektet arbetar vi med att stärka barns rättigheter genom att utbilda skolpersonal och föräldrar och har barngrupper där barn får leka och utvecklas. Vi arbetar också förebyggande för att barnen ska gå i skola.

Vad vill vi göra mer?

Genom projektet vill vi ge de allra fattigaste människorna en starkare röst och bättre levnadsvillkor.   För att få ett mer jämlikt och inkluderande samhälle bygger vi kapacitet hos lokala myndigheter och civil samhälle.  

Insatser görs för att säkerställa kvinnors ägande-, nyttjande- och arvsrätter till mark.  

Vi jobbar för att minska korruption, ändra attityder, stärka utsatta gruppers rättigheter och ger möjlighet för barn att gå i skolan.

Bimila: "Vi kvinnor ställer upp för varandra"

Bimila berättar från bergsbyn Jorayal i provinsen Doti i västra Nepal. ”Vi träffas ett 50-tal kvinnor varje vecka. Vi har träningar om våld i nära relationer, hur vi kan motverka barnäktenskap, att våra män inte kan sälja mark utan att vi fruar går med på det och att fastigheter ska ägas tillsammans av båda makarna. Detta har gjort att barnäktenskap inte förekommer alls i vår by. Vi kvinnor ställer upp för varandra är det någon man som försöker slå sin fru så kommer vi andra till undsättning. Flera av oss har också fått äganderätt till hus och mark och flera kvinnor har fått nepalesiskt medborgarskap.”

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47940 · Ge för livet 67940

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.