Sprida kunskap om människors lika värde

Nepal är ett av Asiens fattigaste länder och utmaningarna är stora. Många nepalesiska barn, särskilt flickor, får inte möjlighet att gå i skolan. Många barn måste arbeta för att hjälpa till med familjens för­sörj­ning. Utbild­ning är nyckeln ur fattig­dom och utsatt­het. Vi jobbar i det här projektet tillsammans med vår samarbetspartner United Mission to Nepal (UMN) med att se till att barnen får gå i skolan, göra det möjligt för kvinnor att delta i samhälls­utvecklingen och bygga kapaciteten hos civilsamhälle och myndigheter. Resultaten som vi ser är förbättrade inkomstmöjligheter, fler kvinnliga ledare och mer inflytande till utsatta grupper. 

Vad har vi uppnått i projektet?

I projektet arbetar vi mycket med barns rättigheter, genom att utbilda skolpersonal och föräldrar, starta barngrupper där barn får leka och ha kul och se till att barnen får gå i skola.

Våld i hemmet är vardagsmat för många kvinnor i Nepal. Enligt FN är Nepal ett av de värsta länderna i världen när det gäller könsrelaterat våld. Vi arbetar för att ändra attityder hos män, utbildar kvinnorna i vilka rättigheter de har och ger utbildning i kvinnligt ledarskap. Tack vare projektet har 265 kvinnor fått nepalesiskt medborgarskap, 123 kvinnor har valts in i olika nämnder varav 4 i kommunfullmäktige.

Vad vill vi göra mer?

Genom projektet vill vi ge de allra fattigaste människorna en starkare röst och bättre levnadsvillkor.

För att få ett mer jämlikt och inkluderande samhälle bygger vi kapacitet hos lokala myndigheter och civilsamhället. Ett starkare civilt samhälle är en förutsättning för en positiv utveckling i Nepal.

Vi arbetar för att minska korruption, ändra attityder, stärka utsatta gruppers rättigheter och ge möjlighet för barn att gå i skolan.

Ett hopp som ger ringar på vattnet

En dag i december mötte UMNs uppsökande team Nimal och hennes familj i en fattig by. Familjen är Daliter, lågkast och en mycket utsatt grupp i Nepal. Nimala var svårt mobbad i skolan och vågade inte gå dit. Barn som inte går ut grundskolan i Nepal har väldigt små chanser att få något arbete och risken är stor att de faller offer för människohandel. Genom samtal och mycket stöttning i en av UMNs barngrupper och byte av skola har Nimals liv förändrats. Det går mycket bra för henne i skolan. Hon är nu en tjej med framtidstro. Ett hopp som ger ringar på vattnet bland andra Dalitska tjejer.

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Lasse Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47940
Insamlingsbehov: 130 000 kr

Insamlat: 350 kr Kvar att samla in: 129 650 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.