Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Foto: Anneli Nilsson

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en verklighet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst och därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partners i Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället. När de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre och tillåts vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Programmet för barns rättigheter i Asien ger en fantastisk möjlighet att arbeta tillsammans, lära av varandra samt satsa på fortbildning. Vi sprider kunskap om utbildningens betydelse och vårt ansvar som vuxna att beskydda barn och ge dem möjligheter att utvecklas, genom drama, föreläsningar och påverkansarbete. Barn får möjlighet att gå i skola tack vare skolstöd och föräldrar har fått redskap att ge barnen trygghet och omsorg genom föräldraträning. Vårt arbete bidrar också till en attitydförändring där barn som traditionellt står lägst på samhällsstegen nu får chansen att uttrycka sina önskningar och behov. Genom barnskyddskommittéer med ledare från kyrkan arbetar vi förebyggande för att sprida kunskap om barns rättigheter och motverka att barn utsätts för övergrepp eller barnarbete.  

Vad vill vi göra mer?

 Vi vill väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom. I Nepal har ett arbete påbörjats för att motverka att barn hoppar av skolan på grund av att de måste försörja familjen, gifts bort eller inte får stöd hemifrån att studera. Vi vill också lyfta de barn som har speciella behov och inte inkluderas i samhället. Därför påbörjas ett arbete i Afghanistan som ger stöd till barn och föräldrar. Tillsammans med våra partners utbildar vi även skolor och sjukvården, och skapar förståelse och kunskap om barn med särskilda behov genom radio- och tv-sändningar.  

Exempel på vad som görs inom programmet

Kambodja: Nu behöver Phai Kim San inte studera i smyg längre

"Jag heter Phai Kim San, är 16 år och uppväxt i Kambodja. Mina föräldrar är bönder, men det är svårt att försörja familjen så jag måste också jobba. Jag älskar skolan och min dröm är att studera på universitetet men eftersom mina föräldrar inte stöttar mig har jag fått studera i smyg. I ungdomsgruppen fick jag lära mig att jag har rätt att forma min egen framtid och med stöd av min pastor kunde jag prata med mina föräldrar. Det har inte varit lätt men idag respekterar de mitt beslut och en dag ska de bli stolta över mig!"

Bangladesh: Nu får Eva också gå i skolan

Eva Akter är 15 år och går i nionde klass ett par timmars väg nordöst om Dhaka. När hennes mor dog 2012 fick hon och hennes syster flytta in hos farmor. Fadern arbetar som daglönare och kunde inte tjäna ihop tillräckligt för att skicka båda döttrarna till skolan. Eftersom Eva har ett fysiskt handikapp som gör det svårt för henne att gå föll valet på systern. Eva kom i kontakt med barnforum där hon kunde dela sina problem. Barnskyddskommittén kopplades in och efter en tid fick man tag på en lokal socialarbetare. Eva blev inskriven i ett utbildningsprogram för handikappade och får nu en summa pengar varje månad för att täcka hennes skolkostnader!

Indien: Idag lär Sonam andra familjer om vikten av hälsovård och omsorg för barnen

Sonam bor i Dhannipur, ett fattigt område utanför Varanasi i Indien. Hon är blyg men vill ändå berätta sin historia. Hon gifte sig tidigt och är nu fembarnsmamma som 26-åring. Hennes mans arbete på väveriet är krävande och jag förstår mellan raderna att familjens kamp för överlevnad pågår varje dag. Bostaden består av ett litet rum utan fönster. När Sonam berättar hur personal från vår samarbetspartner ASSI hittade hennes yngste son apatisk av undernäring kommer tårarna. Idag, ett år senare, deltar hon i projektet och hjälper andra familjer att förstå vikten av rent vatten, näringsrik mat och hur man kan ta hand om barnen för att de ska växa och utvecklas. Sonam har börjat drömma om en framtid för sin familj och när jag lämnar henne stannar orden kvar. "Vi fick en chans till nytt liv, nu vill vi hjälpa andra!"

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47050
Insamlingsbehov: 283 000 kr

Insamlat: 39 813 kr Kvar att samla in: 243 187 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.