Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

I Bangladesh arbetar vi tillsammans med vår partner World Concern Bangladesh för att förhindra att barn gifts bort.

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en realitet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst och därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partnerorganisationer i Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kambodja,
Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre. Barnen har drabbats hårt av pandemins konsekvenser och då finns vi där!

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2021 har våra partners utmanats av covid-19-pandemin. Många förebyggande insatser blev framflyttade, men kunde ändå genomföras innan årets slut. Skolorna har under en stor del av året varit stängda och familjer har blivit än mer utsatta då förlorat sina inkomster, vilket har påverkat barnen. Dessutom har våld i hemmet och barnäktenskap ökat dramatiskt. Våra partners har ändå lyckats arbeta för barnens bästa genom att vara kreativa och hitta nya sätt att arbeta på. Fler föräldrar är idag också medvetna om barns rättigheter och deras rätt till en god hälsa.

Vad vill vi göra mer?

  • Väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom.
  • Fånga upp de barn som är i riskzonen för att inte komma tillbaka till skolan efter det långa avbrottet. Barn som måste försörja familjen, gifts bort eller inte får stöd hemifrån att studera vidare.
  • Fortbilda lärare och stärka skolföreningar och föräldragrupper att arbeta för trygga barn som får tillgång till utbildning.
  • Stärka familjer att hantera kriser och ge dem möjligheter till självförsörjning.
  • Påverka beslutsfattare att ta sitt ansvar och stärka barns rättigheter.

Exempel på vad som görs inom programmet

Nepal: Utbildningen gav Sarus liv en ny vändning

I Nepal bor Saru, 22 år gammal. Hon gifte sig tidigt, fick två söner och levde ett bra liv. Men allt ändrades snabbt för henne när hennes man skiljde sig, gifte om sig och helt ignorerade Saru och deras söner. "Jag var så deprimerad och ledsen över min framtid", berättar Saru. Men en möjlighet kom när vår lokala partner gav henne och 22 andra i hennes by en grundläggande skräddarutbildning och ett litet startkapital att köpa material. "Mitt liv tog en ny vändning efter den
träningen", berättar Saru. "Jag lärde mig inte bara mer om skrädderi, utan jag fick tillräckligt med självförtroende för att starta mitt eget företag. Jag kommer att fortsätta driva min verksamhet och göra mitt liv så bra som möjligt."

Afghanistan: Nu får Ranjeet det stöd han har rätt till

Ranjeet är en kille som har en funktionsvariation. Han kan inte gå eller äta och han behöver mycket stöd från andra. Hans far arbetar och får en inkomst som gör att de kan överleva. Genom vår partners
arbete får både Ranieet och hans far veta att det finns ett statligt system för de som har en funktionsvariation. Vad de behöver göra är att samla in dokument och registrera in detta till staten. Nu har Ranieet kunnat få stöd och hjälp med det han behöver i sitt dagliga liv, något som han tidigare saknade. Vår partners arbete att informera kom att bli till stor hjälp för Ranieet där hans behov tillgodosedda utifrån det han har rätt till.

Bangladesh: Skyddsnät räddar barn från att giftas bort

”Av 18 flickor som gick i årskurs nio, återvände bara sex när skolorna öppnade igen efter pandemin.” Orden kommer från en rektor i närheten av en av de byar vi arbetar. 12 flickor i 15-årsåldern hade alltså blivit bortgifta och eftersom skolan hade varit stängd hade de normala skyddsmekanismerna inte fungerat optimalt. För att en by ska vara säker för barn - eller i största allmänhet, för den delen, gäller det att alla gör sin del, några som hjälper barn att lyckas i skolan, några som utbildar religiösa ledare barns rättigheter, någon som bjuder in myndighetspersoner till träningarna, några som deltar i de barnskyddskommittéer som samlas regelbundet för att ta emot fall med misstänkta fall av barnäktenskap eller barnarbete. De samlade insatserna bildar ett slags skyddsnät för barn.

Insamlingsnummer 47050 · Barnhjälpen 57050 · Ge för livet 67050

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.