Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

I EFKs projekt ingår det att ge kunskap om barns rättigheter. Förra våren hölls en workshop i Indien om barns rättigheter för en grupp elever.

I Asien hindras många barn från att växa upp under trygga förhållanden. Barnaga är vanligt och barn riskerar att giftas bort eller användas som arbetskraft. Fattigdom är en underliggande orsak men också okunskap om att barn faktiskt har rättigheter.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vi i EFK arbetar därför med att stärka barns rättigheter genom att stötta barnen och skapa möjligheter församverkan för barnens bästa på olika samhällsnivåer: familjen, skolan, kyrkan och olika myndigheter.

Berättelse från projeketet

I våra projekt ingår det att ge kunskap om barns rättigheter. Det kan vara i klassrummen eller i olika barn och ungdomsgrupper. I våras hölls en workshop i Indien om barns rättigheter för en grupp elever. Under träningen gick läraren igenom fyra grundläggande rättigheter som barn har. Den här gruppen elever fick en större förståelse av sina rättigheter och vilken betydelse det kan ha för just dem.
Eleverna ställde många frågor till läraren.

Ett par frågor var: om de inte skulle få gå i skolan, vad skulle hända med dem då? Och vad är mening med utveckling? På samma träff pratade de också om behov: vad behöver vi för att överleva?

Förslag på behov som kom upp var en trygg plats att växa upp på, mat och ett hem att bo i, en god hälsa och att få gå i skolan. Efter träningen sa eleverna att den kunskap de fått med sig om barns rättigheter är att alla barn ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Och att vuxna är dem som har ansvar att se till att varje barn får det.

Vi vill tillsammans med våra partnerorganisationer och de lokala kyrkorna vara en röst i samhället för barnens bästa. För rättvisans och kärlekens skull.

Exempel på vad som görs i programmet: Bangladesh

I Bangladesh finns många svårigheter som hindrar barn attutvecklas till sin fulla potential. En av dessa är barnäktenskap där runt hälften av flickorna idag är gifta innan de fyllt 18 år. Enorsak till detta är fattigdom. I en familj som saknar ekonomiska möjligheter är det ofta barnen som drabbas. Barnen riskerar också att utnyttjas i bland annat arbete och människohandel. Dessutom är Bangladesh sårbart för klimatförändringar på grund av sitt geografiska läge. Detta gör att människor där förlorar sin traditionella försörjning, vilket ytterligare ökar deras sårbarhet.

Vi i EFK är med och motverkar denna utveckling. Genom detta viktiga projekt förhindras årligen flera barnäktenskap och byar blir säkrare för barn att växa upp i.

Berättelse från projektet i Bangladesh

Marzia är 14 år gammal och är med i en ungdomsgrupp som träffas regelbundet. Här har hon fått lära sig om barns rättigheter och att flickor också får drömma om framtiden. Under denna tid kontaktades hennes föräldrar av olika män som var intresserade av att gifta sig med deras dotter, något som inte är ovanligt i Bangladesh. De kom med olika förslag och föräldrarna övervägde att avbryta Marzias utbildning för att gifta bort henne.

Men Marzia hade egna tankar om sin framtid. "Jag sa till mina föräldrar att jag inte vill gifta mig nu. Jag har drömmar". Att försöka få sina föräldrar att förstå och acceptera hennes beslut visade sig vara en utmaning. Marzia vänder sig till sin ungdomsgrupp och tillsammans med projektpersonalen kontaktar de Marzias föräldrar, inte för att fördöma dem, utan för att förklara de långsiktiga konsekvenserna av barnäktenskap och avbrutna studier.

De lyckas övertyga Marzias föräldrar att ompröva sitt beslut. Bröllopet stoppas, och istället får Marzia fortsätta sin utbildning.

Genom ditt stöd är du med och förändrar förutsättningar för barn som Marzia.

Insamlingsnummer 47050 · Barnhjälpen 57050 · Ge för livet 67050

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med barns rättigheter.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.