Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar man att det finns ca 40 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året hann vi precis träffa alla våra partners för en gemensam samling kring resiliens och motståndskraft mot chocker och kriser innan covid-19 pandemin stängde gränserna i Asien. Vi har anpassat arbetet till mer kapacitetsbyggande och nätverkande online, samtidigt som de flesta av våra partners fortfarande har kunnat arbeta på mer eller mindre som vanligt ute på landsbygden. Samarbete med lokala myndigheter har varit väldigt viktigt under den här perioden och vi är glada över att det har funkat bra! Vi ser också att våld i hemmen har ökat och särskilt i Nepal har man arbetat hårt för att stoppa våld mot kvinnor och också lyckats få myndigheternas uppmärksamhet att göra något åt saken. Efter ett år av planering har vi också i början av 2021 startat ett pilotprojekt mot människohandel i Bangladesh! Just nu har vi fyra projekt i gång i Asien genom programmet, och når fler än 5000 människor tillsammans!

Vad vill vi göra mer?

Under det kommande året ligger fokus på att skapa hållbarhet i våra nuvarande projekt och att planera framåt. Under covid-19 har många människor tappat sin inkomst och är då mer sårbara för exploatering på olika sätt eftersom de helt enkelt inte har några valmöjligheter. Vi funderar kring hur vi kan arbeta mer strategiskt med att skapa möjligheter för inkomst för de som är mest utsatta. Diskriminering mot kvinnor och flickor fortsätter vara ett stort problem i många av våra projektområden, och vi vill uppmuntra våra partners att lära av varandra hur man kan arbeta effektivt med att förändra attityder. Just diskriminering och även våld mot kvinnor är en pådrivande faktor till exploatering och människohandel och är därför något vi fokuserar på att motverka i alla våra projekt.

Sita fick stöd av en kvinnogrupp i Nepal - nu vill hon hjälpa andra kvinnor

”Jag hade kunnat dött om jag inte träffat projektpersonalen.” 30-åriga Sita från Nepal övergavs av sin man efter år av fysisk och psykisk misshandel. Den lokala kvinnogruppen uppmärksammade hennes situation och kontaktade vår partner för att hjälpa henne. I samarbete med en annan organisation fick hon möjlighet att bo på ett rehabiliteringscenter och har sedan dess också kunnat gå en sömnadskurs genom projektet så hon ska kunna försörja sig. Hon har själv blivit medlem i kvinnogruppen och efter att ha fått lära sig om vilka rättigheter hon har planerar hon att inleda en rättslig process mot sin man och hans familj. ”Mitt liv var helt mörkt, men nu har jag börjat känna strålar av ljus igen. Jag kommer också göra mitt bästa för att hjälpa andra som tvingas leva ett liv i mörker”.

Exempel på vad som görs i programmet: Nepal

I Nepal är mörkertalet kring hur många som utsatts för människohandel stort. I vårt projekt tillsammans med International Nepal Fellowship (INF) satsar vi på att utbilda självhjälpsgrupper, mödragrupper och skolelever för att de ska veta hur de kan skydda sig själva och sin omgivning. Här nära gränsen mot Indien behövs det också alternativ till försörjning, och en viktig del är att ge utsatta kvinnor möjlighet till att försörja sig själva och sin familj. Vi arbetar också för att engagera de lokala myndigheterna till att ta ett större ansvar. Projektet är en del av EFKs program mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Nepal?

Under projektets första år har vi satsat mycket på att stärka de personer som befinner sig i riskzonen för människohandel, och på att bygga kontakter med lokal polis och myndigheter.

Totalt 18 personer har fått arbetsträning eller stöd till inkomstgenerande aktiviteter i projektet, vilket hjälper att lyfta hela deras familjer! Dessutom har 40 självhjälpsgrupper fått träning kring människohandel, 145 skolelever har fått ökad kunskap om människohandel och 35 församlingsmedlemmar har fått träning kring hur de kan motverka människohandel. Tre offer för människohandel har fått också fått stöd till att få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa år kommer vi att arbeta mer med de lokala myndigheterna och för att stärka deras kapacitet kring att stoppa människohandel. Vi vill också uppmuntra myndigheter till att satsa på att skapa jobb för ungdomar. Migration är vanligt, och många väljer att resa till Mellanöstern eller Indien för att tjäna pengar. Vi vill att fler ska få möjlighet till hållbar försörjning lokalt men också kunskap om hur de kan migrera på ett säkert sätt.

Vi vill fortsätta arbeta med de lokala församlingarna, och med andra aktörer för att skapa trygga samhällen i Nepal.

Mukti* fick hjälp att starta en egen verksamhet

När Mukti* var 15 år blev hon allvarligt skadad i en gruvolycka och hennes familj blev tvungna att ta ett lån på ca 1 miljon rupee för hennes omkostnader på sjukhuset. Mukti blev helt återställd, och för att hjälpa till att betala lånet planerade hon att följa med sin bror till Indien för att hitta något arbete. En av hennes grannar berättade om självhjälpsgruppen och uppmuntrade henne att gå med. I gruppen fick hon stöd och kände nytt hopp för sin framtid. Tack vare sitt engagemang blev hon vald av gruppmedlemmarna att få möjlighet till sömnadsträning. Nu har hon precis startat en egen verksamhet, och ser fram emot att betala tillbaka lånet och försörja sig själv.
*Hon heter egentligen något annat.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.