Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar man att det finns ca 40 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under programmets första tre år har vi hunnit med mycket:

  • 34 olika utbildningar och träningar av våra partners inom exempelvis rättighetsbaserat arbete och hur man bemöter fall av sexuella övergrepp.
  • 3 nätverksträffar för gemensamt lärande och ökat samarbete.
  • 3 forskningsinsatser och förstudier för att bli bättre på att förstå den lokala problematiken inför projekt.
  • En större forskningsinsats för att förstå den regionala problematiken och för att påverka myndigheter och andra organisationer.
  • 5 projekt som direkt nått mer än 5000 människor!

Vad vill vi göra mer?

Vi tror på våra partners möjlighet att skapa förändring och stoppa människohandel i Asien! Men vi står inför många utmaningar. Höga nivåer av korruption, ett minskat demokratiskt utrymme, och attityder kring sexköp exempelvis. Under det kommande året kommer vi att fortsätta bygga våra partners kapacitet för att kunna arbeta mer med myndigheter men också särskilt för att kunna adressera efterfrågan i relation till sexköp. Vi vill fortsätta satsa på forskning, och bland annat göra en förstudie till ett kommande projekt i Bangladesh. Vi kommer också att fokusera på nätverkande och utbyten mellan våra partners och andra organisationer eftersom ett samarbete mellan olika typer av aktörer är centralt och jätteviktigt för att kunna stoppa människohandeln.

En av deltagarna i träningarna berättar

Nai, 49 år, från Kambodja är en av många som fått träning av vår lokala partner i hur man kan skydda sin omgivning från människohandel och exploatering. Hon berättar om hur hennes dotter blev kontaktad av en kvinna som frågade om andra 12- och 13-åringar, för ett erbjudande om ett stipendium för att få gå i en ny skola. Dottern sprang och berättade för Nai, som började fråga ut kvinnan mer ingående om vad det handlade om. Det var många oklarheter i kvinnans förklaring och det slutade med att hon lämnade byn. Nai informerade byrådets ordförande och de andra byborna om vad som hade hänt och bad dem att hålla uppsikt över sina barn.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47030
Insamlingsbehov: 276 000 kr

Insamlat: 332 028 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.