Människor får hjälp att klara miljöförändringar

I Asien sker svåra naturkatastrofer varje år på grund av klimatförändringar. Bönder tvingas se sina åkrar torka ut och skörden uteblir. Hus spolas bort och, människor och djur drunknar. Fattiga som bidrar minst med koldioxidutsläpp drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vi i EFK arbetar med miljö- och klimatprojekt i Kambodja, Nepal, Mongoliet, Bangladesh och Afghanistan. Våra projekt ger människor ökad kunskap om hur jordbruk och livsstil kan motverka klimatförändringar. Genom programmet vill vi ge de allra fattigaste människorna möjligheter att påverka, bättre levnadsvillkor och en inkomst.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med vår lokala samarbetsparters arbetar vi i EFK för att bygga välmående byar som klarar av att stå emot naturkatastrofer. Människor får tillgång till rent vatten och utbildas i vatten och sanitetsfrågor, träd planteras, skyddsmurar och latriner byggs och grödor tas fram som klarar av torka och översvämningar.

Ett starkt civilt samhälle är en förutsättning för en positiv utveckling i Asien. Vi stärker därför myndigheter och civilsamhället samtidigt som vi bygger människors och gruppers kapacitet att påverka.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill plantera mer skog. Träd är livsviktiga för miljön. Träden ger frukt, foder till djuren och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre och hindrar bördig jord från att spolas bort.

Svält och undernäring är ett stort problem. Vi vill därför jobba för att utveckla jordbruket för fattiga småbönder. Genom att ta fram tåliga näringsrika grödor och visa på ny teknik kan skördarna bli större. På så vis kan familjer sälja överskottet och investera i sin verksamhet och bli mindre sårbara.

Vi vill ge fler möjligheter till en inkomst genom att skapa hållbara affärsmodeller. Nyckeln ur fattigdom är att människor får en försörjning.

Planterar träd i Mongoliet

Turkhuu, ledare för vår partnerorganisation FARM, berättar:

”Ett stort problem i Mongoliet är att öknarna breder ut sig. Minskade skogar leder till extremt väder med mycket kalla vintrar som tvingar boskapsskötande nomader in till Ulanbaatar och arbetslöshet. Vi planterar träd med stöd av EFK. I samband med brunnsborrningar anläggs bevattningssystem till träden och människor får utbildning i att vårda planteringarna. Träd har bland annat planterats på skolgårdar tillsammans med skolbarn och det ger en bättre miljö med renare luft för eleverna och en förståelse för vikten av att plantera träd.”

Insamlingsnummer 47035 · Ge för livet 67035

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.