Människor får hjälp att klara miljöförändringar

Nepal är ett land som ofta drabbas av naturkatastrofer och negativa effekter av klimatförändringar. Här arbetar EFKs samarbetsorganisation International Nepal Fellowship (INF) långsiktigt för att stärka de fattigaste människorna för att de genom träning och kunskap ska kunna förutse, planera och agera på ett sätt som bevarar både människors liv och försörjning och den viktiga miljön som de är beroende av. Arbetet som vi i EFK stöder ligger i distriktet Rolpa som är ett av de minst utvecklade områdena i Nepal. Här kan vi tillsammans göra skillnad. Målet är att skapa välmående och självförsörjande byar.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Hittills har rökfria spisar installerats i 1363 hushåll. Detta har gjort matlagningen både enklare och säkrare och även gjort att köken kan hållas rena. Tidigare hade man öppna eldstäder utan något riktigt utsug för röken vilket gjorde att köken var rökiga, att kökssakerna blev smutsiga och att det var jobbigt att vara där. Flickor och kvinnor, som är de som sköter matlagningen, slipper nu rökiga kök, vilket var en stor anledning till andningssvårigheter och ögoninfektioner. Dessutom förbrukar de nya spisarna ungefär hälften så mycket ved som de traditionella eldstäderna. Förutom att spara träd så minskar detta även arbetsbördan att samla ved.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att köpa in, distribuera och installera de nya, rökfria spisarna så att fler hushåll ska få tillgång till dessa. Detta ger förbättringar på flera områden. Inomhusmiljön förbättras och hälsorisker minskas. Det är också viktigt för att minska åtgången på skog. Skogen används framför allt till ved och dessa spisar förbrukar mindre ved. Dessutom innebär de nya spisarna att kvinnornas arbetsbörda minskar så att de i stället har mer tid för att delta i sociala aktiviteter.

Nishas kan försörja familjen tack vare sin nya spis

Nisha är 33 år och har två barn. När hennes man dog förra året blev hon ensam ansvarig för hushållet. Hon berättar: ”Det tog en stor del av dagen att samla in ved och det blev inte mycket tid över till att ta hand om barnen eller till städning, odling och att få en inkomst. Jag är med i en självhjälpsgrupp som INF startat och jag kunde genom den få en ny spis. Förut räckte den ved jag samlade in under en dag i tre dagar, men nu räcker den i en hel vecka. Matlagningen går också fortare och det är ingen rök. Jag har mer tid för mina barn och mitt hem är renare nu. Dessutom har jag kunnat öppna en liten affär för att försörja min familj. Jag är mycket glad för min nya spis.”

Insamlingsnummer 47035 · Ge för livet 67035

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för i Asien.


maria.finnevidsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.