Stöd till den förföljda kyrkan

Kyrkan i Asien står inför stora utmaningar. Förtryck och förföljelse har alltid varierat över platser och tider, men idag tycks förföljelsen öka och fler kristna än någonsin upplever diskrimination och svårt socialt tryck.

Över kort tid har fler länder, som trots allt flaggar för religionsfrihet, implementerat lagar som försvårar kristna att verka och organisera sig fritt. På sina håll förenas den ökade nationalismen med en religiös identitet vilket försvårar livet för religiösa minoriteter - få möjlighet till arbete, tvångsäktenskap över religiösa gränser, diskriminerad i det sociala livet eller våld och misshandel. I vissa länder är det förbjudet att evangelisera och dela sin tro, vilket kan leda till fängelsestraff eller kraftiga böter.

EFK vill tillsammans med sina systerkyrkor och partnersamfund vara med och skapa försoning och dialog mellan olika religiösa grupper, men också stärka de kristnas roll i samhället. Detta gör vi genom utbildning i rättigheter och träning i påverkansarbete samt stöd till utsatta och förföljda.

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig om du vill ha mer information!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47031
Insamlingsbehov: 34 000 kr

Insamlat: 700 kr Kvar att samla in: 33 300 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.