Muslimer får höra om Jesus genom sociala medier

Med över 5 miljoner muslimer i Thailand samtidigt som användandet av sociala medier tillhör de högsta i världen ser vi stor potential att förmedla evangeliet genom olika former av media. Fortfarande är det ytterst få av muslimerna i Thailand som kommit till tro på Jesus. Historien har visat att det varit svårt att komma in i de ofta ganska slutna muslimska områdena. Men med hjälp av media kan vi idag nå in på ett nytt sätt och komma i kontakt med alla de som söker en ny väg i livet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Efter tre års arbete är äntligen Al Massira Thailand översatt, färdigt att använda och vi har haft de första träningarna. Det lokala teamet tar mer och mer ansvar och kommer förhoppningsvis att växa och se till att materialet används i Thailand.

På grund av corona har alla träningar gjorts online vilket gjorde att vi fick ändra lite i upplägget och anpassa till det formatet. Det gick bra och vi lade stort fokus på att uppmuntra till att verkligen använda materialet efter träningen. Annars är det ju till ingen nytta för någon. Vi delade träningen i två dagar med tre veckor mellan träffarna och använde den första till uppmuntran och utmaning att verkligen använda materialet för att sen på den andra träffen gå in på de djupare frågorna. På de tre första träningarna i maj och juni har redan 35 deltagare gått kursen vilket är fantastiskt. Tack Jesus!

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att träna fler människor i Al Massira och på så sätt få en större spridning och att öka användandet av materialet. Vi hoppas också att snart kunna starta upp ”Rak Nabi” som är en social media-plattform som vi jobbat med ett bra tag men som av olika anledningar blivit försenad. Visionen är att göra en plattform med verktyg för både kristna Thai och internationella arbetare lätt kan nå sina muslimska vänner och kontakter och få hjälp med att förmedla evangeliet på ett relevant och klokt sätt. Sociala medier är viktigare än någonsin just nu i pandemitider när människor inte vågar mötas fysiskt.

Några människor berättar

Så här säger några av dem som gått träningen:

- A couple came to visit us last weekend and we were able to show Adam Ep1. The audio is excellent, very clear. Thank you so much for all your hard work. We had a good discussion afterwards. The husband was very engaged, but the wife kept herself busy with the kids. Anyways, he is willing to watch the next episode when they come and visit again.
- I started showing the AM videos to 2 Muslim college students. I will meet them again on Friday and will share another prophet story.

Insamlingsnummer 48231

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.