Förskola på minoritetsspråk

Foto: Matilda Hector

Folkgruppen lahu har levt i landet i generationer, men många nekas medborgarskap och går miste om sina rättigheter, till exempel att gå i skolan och lära sig på sitt eget språk. EFK stödjer därför en förskola som utbildar barnen på deras eget språk, så att de i framtiden ska ha lättare att utbilda sig i thai och så att de minsta barnen inte behöver flytta för tidigt från sina hem.

Lahu är inget accepterat språk i Thailand vilket innebär att alla måste lära sig thai. Det gör att många föräldrar som inte själva kan språket väljer att inte skicka sina barn till skolan, eftersom de vet att de inte kommer att kunna hjälpa dem med läxor och annat. Forskning på modersmålsbaserat lärande visar att man bättre tillgodogör sig ett främmande språk om man först lär sig grunderna i sitt eget språk. Det är bland annat därför som vi i Sverige har modersmålsundervisning.

EFK stödjer en förskola i bergen där de minsta barnen får lära sig att först läsa och skriva på sitt eget språk. Språket thai introduceras sedan successivt från årskurs 1. Att förskolan ligger nära bergsbyarna, gör att barnen inte behöver flytta ifrån byarna och sina föräldrar när de är alltför små.

I dag har förskolan 40 barn som får lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål. Några elever har gått vidare till vanliga skolor och klarar sig mycket bra tack vare att de först lärt sig läsa och skriva på sitt modersmål. Projektet gör intryck på byarna, skolorna och myndigheterna, och fler vill ta efter konceptet.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48240
Insamlingsbehov: 94 000 kr

Insamlat: 84 983 kr Kvar att samla in: 9 017 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.