Hjälp pojkar ur sexhandel

Sexhandeln är en av Thailands största inkomstkällor. Varje timme säljs kvinnor, män och barn för att tillfredsställa turister och inhemska kunder. Sedan år 2015 arbetar vi i EFK mot människohandeln i Thailand tillsammans med organisationen Urban Light. Huvudfokus är att hjälpa pojkar och unga män i åldrarna 14-24 år som fallit offer för sexhandel. Via ett drop in-center får de mat, möjlighet att duscha, administrativ hjälp med id-handlingar och hjälp att komma in på skolor eller arbeten utanför sexindustrin. En annan viktig del i arbetet är att förebygga att människor säljs, och att sprida kunskap om att pojkar och män också är sårbara för sexuell exploatering

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har vi tillsammans med Urban Light fokuserat på att bygga föräldrars kunskap kring barns rättigheter, och vilka risker det finns med att låta barnen sälja blommor sent på kvällarna i turist- och barområden. Vi arbetar också mer med migrantfamiljer från Myanmar. Ofta är de illegala migranter och arbetar under otrygga förhållanden på olika bygg- och konstruktionsprojekt, och barnen lämnas ofta obevakade i direkt farliga miljöer. Nu har föräldrar fått hjälp att skapa ett system för barnpassning. Urban Light har breddat sitt fokus till att arbeta mer med att stödja familjer för att på så sätt stärka både pojkar och flickors situation, och hindra att de hamnar i sexuell exploatering. En viktig del i projektet är att skapa alternativa försörjningsmöjligheter.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta stödja Urban Lights arbete för att hindra att fler pojkar och flickor ska hamna i sexindustrin eller utnyttjas på något sätt! Under nästa år kommer vi att:

  • arbeta med inkomstgenererande möjligheter till utsatta familjer
  • påverka lokala företag till att ta ett större ansvar mot exploatering
  • fortsätta stå upp för pojkar och unga män som blir utsatta för sexuell exploatering!

Dao har blivit en viktig förebild

Dao har precis fått anställning hos en frisör i Chiang Mai! Hon är 29 år, ensamstående mamma till tre och försörjer också sina föräldrar och sin lillasyster. Genom projektet kunde hon få arbetsträning genom L´oreal och har nu sin första riktiga anställning. Tidigare har hon och hennes barn arbetat genom att sälja blommor på gatorna i Chiang Mai. Nu har hon blivit en viktig förebild för många i sin by, och är en av projektets ambassadörer! Hennes barn säljer inte längre blommor, och Dao säger: ”Jag vill att mina barn ska gå kvar i skolan, och inte hoppa av för att försörja familjen som jag blev tvungen att göra”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48239
Insamlingsbehov: 111 000 kr

Insamlat: 29 900 kr Kvar att samla in: 81 100 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.