Kvinnor i fängelse nås av hela evangeliet

I staden Songkhla i södra Thailand finns ett kvinnofängelse där EFK tillsammans med vår partner Covenant Foundation driver ett projekt för att hjälpa kvinnor till ett hållbart liv. Situationen på fängelser i Thailand är inte den bästa men inom ramen för projektet får kvinnor tandvård. Man anordnar även alpha-kurser för interner som är intresserade av kristen tro. En frukt av arbetet är "The Power of Love Church" som är en kyrka som startats innanför fängelsemurarna. Genom att hjälpa kvinnorna med tandvård förbättras deras generella hälsa och varje år döps människor. En del kvinnor som avtjänat sin tid i fängelset är nu engagerade i sina egna lokala kyrkor.

Vad har vi uppnått i projektet?

Varje vecka samlas ca 40 kvinnor till gudstjänst i ”The Power of Love Church”. Här får de ta del av undervisning och sjunga lovsång tillsammans. Det kommer regelbundet människor från den lokala kyrkan och predikar och delar ut biblar. De får även undervisning om tjänande ledarskap och hur man kan leva ut sin kristna tro i vardagen vilket inte är helt okomplicerat innanför fängelsemurarna. Man talar mycket om förlåtelse, att be om förlåtelse men också att ge förlåtelse och människor kommer faktiskt till tro. Under året har ca 350 kvinnor i fängelset fått tandvård vilket bidragit till bättre hälsa för kvinnorna som i många fall aldrig fått tandvård tidigare. Kombinationen mellan kyrkligt arbete och socialt engagemang inger trovärdighet för kristna.

Vad vill vi göra mer?

Covenant Foundation vill under kommande år fortsätta att arbeta holistiskt med att betjäna kvinnorna i fängelset. De ser fram emot att fortsätta att driva alpha-kurser och hoppas att fler personer söker sig till den. De vill fortsätta sträva efter att fler människor kommer till tro genom sitt arbete och, när tiden kommer för att bli frisläppt, leva stabila liv.

"Jesus visade mig en väg ur mörkret"

Jiraphorn beskriver sig själv som en thailändsk buddistisk person. Hon beskriver sitt liv i fängelset som hårt och hon känner sig ofta utmattad av alla svårigheter. Hennes vittnesbörd handlar om ljus i mörkret. Hon skriver om hur hon mött Jesus och om hur Han visade henne en väg ut ur mörkret. ”Gud gör mig aldrig besviken, Han bär mitt hjärta i svåra tider.” Hon tackar Gud att Han kom när hon ropade på honom när hon var i det djupaste av mörker, nöd och motgångar.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48237
Insamlingsbehov: 61 000 kr

Insamlat: 400 kr Kvar att samla in: 60 600 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.