Kvinnor i fängelse nås av hela evangeliet

I staden Songkhla i södra Thailand finns ett kvinnofängelse där EFK tillsammans med vår partner Covenant Foundation driver ett projekt för att hjälpa kvinnor till ett hållbart liv. Thailand är ett av de länder där flest kvinnor döms till fängelsestraff. Thailand har strikta narkotikalagar som lett till överfulla fängelser. I många fall respekteras inte mänskliga rättigheter. Alla människor är har rätt till hälsa men många kvinnor som kommer till fängelset lider av svåra muninfektioner. Genom projektet kan dessa kvinnor få vård som förbättrar deras allmänna hälsa och det finns även möjligt för internerna att musicera tillsammans vilket är mycket uppskattat och skänker glädje och tröst i en i övrigt svår tid.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under året har ca 700 kvinnor i fängelset fått tandvård vilket bidragit till bättre hälsa för kvinnorna. I många fall har de aldrig fått tandvård tidigare. Det sociala engagemanget är stort och vår partner har även fått möjlighet att anordna alpha-kurser och gudstjänster för de kvinnor som är intresserade. Varje vecka samlas ca 40 kvinnor till gudstjänst. Ett tillfälle att sjunga tillsammans och lyssna till undervisning. Man talar mycket om förlåtelse, att be om förlåtelse men också att ge förlåtelse. Hur man kan vara kristen i ett fängelse är saker man diskuterar. Cirka 30 personer har också fått möjlighet att spela musik, innanför murarna finns flera band. På olika sätt skänker detta mål och mening till kvinnorna som sitter inne i Songkhlas fängelse.  

Vad vill vi göra mer?

Covenant Foundation vill under kommande år fortsätta att arbeta holistiskt med att betjäna kvinnorna i fängelset genom tandläkarvård. De ser fram emot att fortsätta bjuda in till alpha-kurser och andra aktiviteter med målet att hjälpa kvinnorna i Songkhlas fängelse att leva stabila liv, innanför och när tiden kommer, även utanför fängelsemurarna.

"Gud gör mig aldrig besviken"

Dao kom till Songkhlas fängelse för ett par år sedan. Hon skriver att livet i fångenskap är hårt och hon känner sig ofta nere och utmattad av alla svårigheter. En gång provade hon på att be. Senare följde hon med en väninna till en gudstjänst i ett rum på området. Hon skriver att livet fortfarande är svårt men att nu be och vända sig till Gud gör att situationen känns lite lättare. ”Gud gör mig aldrig besviken, Han bär mitt hjärta i svåra tider.”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 48237
Insamlingsbehov: 61 000 kr

Insamlat: 1 900 kr Kvar att samla in: 59 100 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.