Församlingsgrundare utrustas för Guds rike

EFKs samarbetspartner driver, bland annat med stöd från EFK, en träningsskola. Projektet rymmer också stöd till en person som tränar församlingsledare, ett enormt behov i väckelsens land i Nordafrika.

Uppgifterna om hur många människor som har kommit till tro i landet sedan väckelsens början på 80-talet varierar stort, vissa säger att det finns mer än 120 000 troende med muslimsk bakgrund. Nya församlingar fortsätter att bildas.

Träningsskolan är en ettårig internatbibelskola där studenterna får grundläggande lärjunga- och ledarträning som förbereder dem för de uppgifter som finns i en så snabbt växande församlingsrörelse. 2011 och 2014 startade EFKs partner ytterligare två bibelskolor. Dessa två skolor är nu igång och drivs som deltidsbibelskolor utan internat. EFKs stöd bidrar till att mer än 40 blivande församlingsledare får utbildning och tränas i dessa skolor. Ett behov där vi också kan bidra är att lärare från Sverige kan komma för att undervisa på bibelskolorna varje år.

Förutom ledarträningen stödjer EFK också partnerorganisationens församlingsgrundararbete ekonomiskt. Stödet går bland annat till en nyckelperson som tränar ledare i landet. Mycket av arbetet bygger på kontakter som följs upp från det växande kristna mediearbetet i regionen. Nyckelpersonen är också en av de drivande för att utveckla en sändande organisation där tränade församlingsplanterare skickas inom och utanför landet.

Insamlingsnummer 43133

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen