Församlingar grundas och växer i Europas storstäder

Nya sätt att vara församling behövs i en ny tid. I Europa lever vi i vad många kallar en efterkristen tid där de troende är i minoritet. Vi möter också fler och fler som har en annan religiös bakgrund. Vi vill förnya och förstärka våra insatser för att ge stöd till kämpande församlingar och grunda nya församlingar i Europas storstäder. Något vi vill prioritera är omsorgen om de som lever i svår utsatthet i många städer i Europa. Vi behöver församlingar som bryr sig om hela människan. Genom det här projektet bidrar vi till församlingsbyggande i samverkan med lokala partners. Platser som projektet stödjer är Aten i Grekland och ett arbete bland immigranter i Frankrike. Ett verktyg har också tagits fram för att förklara Bibelns budskap och vem Jesus är för sökare. Våra medarbetare är involverade i att träna andra att använda det runt om i Europa.

Vad har vi uppnått i projektet?

De senaste årens pandemi har påverkat projekten då både Frankrike och Grekland haft lockdowns under perioder. Behoven bland de mest utsatta har ökat. Matutdelning har fortsatt varit viktigt för att hjälpa de mest utsatta i Marseille. Församlingen har periodvis haft svårt att mötas, bland andra utmaningar. Under tider då mycket var stängt blev vårt center i
Aten en tillflykt för några som annars var hänvisade till gatan. Några har kommit till tro och några kämpar mest med sina vardagliga utmaningar. Att skapa förtroende hos de olika anarkistgrupperna tar tid, vi fokuserar på bön, praktiskt tjänade och relationsbyggande. Vi har precis fått igenom vår registrering av organisationen Nea Koinonia. Äntligen!

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill arbeta sida vid sida med våra partners och tillsammans ta nya missionella initiativ. I Europas storstäder finns många människor som lever väldigt utsatt och med väldigt liten exponering till kristen tro och gemenskap. Det gäller både de nationella men också de många
etniska minoriteter som finns representerade. I många länder i Europa lever vi i en efterkristen tid och det är en utmaning för kyrkan att sträcka sig ut till ett samhälle som inte ser ut som det gjort. Vi fortsätter utforska nya sätt att vara kyrka tillsammans med våra lokala partners. Det utmanar men ger också hopp om att människor runt om i Europa ska få lära känna den levande Kristus.

Petros har fått ett nytt hopp i sitt liv

Petros, som vi har skrivit om tidigare, och som levt på gatan i Exarcheia i 15 år, kunde under året som gick flytta hem till sitt hemland. Vi kunde i en process stödja och uppmuntra honom att våga ta steget att återvända hem efter att ha levt i stor förvirring och utsatthet som transvestit och hemlös. Under flera år har han på grund av sin läggning förvägrats hjälp av sin ambassad och andra internationella organ. Han döptes innan han reste hem och vi firade nattvard vid vårt avsked. Vi håller regelbunden kontakt och han bor nu med sin pappa och hjälper honom då han har haft en stroke. Frälsning för honom innebar inte bara ett hopp om evigt liv utan att få en helt ny livssituation. Han har sett många svar på böner och har fått ett nytt hopp i sitt liv.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Billy Hellmark
Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen