Församlingar grundas och växer i Europas storstäder

Nya sätt att vara församling behövs i en ny tid. I Europa lever vi i vad många kallar en efterkristen tid där de troende är i minoritet. Vi möter också fler och fler som har en annan religiös bakgrund. Vi vill förnya och förstärka våra insatser för att ge stöd till kämpande församlingar och grunda nya församlingar i Europas storstäder. Något vi vill prioritera är omsorgen om de som lever i svår utsatthet i många städer i Europa. Vi behöver församlingar som bryr sig om hela människan. Genom det här projektet bidrar vi till församlingsbyggande i samverkan med lokala partners. Platser som projektet stödjer är Aten i Grekland och ett arbete bland immigranter i Frankrike. Ett verktyg har också tagits fram för att förklara Bibelns budskap och vem Jesus är för sökare. Våra medarbetare är involverade i att träna andra att använda det runt om i Europa.

Vad har vi uppnått i projektet?

I början på 2020 var vi på gång att öppna vårt center i Aten som skulle få tjäna som ett öppet vardagsrum för dem som inte har något hem eller har andra behov. Här hoppas vi att en församlingsgemenskap ska få växa fram. Sen slog pandemin till och planerna gick inte att genomföra så som vi hoppats. På grund av strikta restriktioner har vi inte kunnat slutföra vår registrering och öppna offentligt ännu. Men lokalen är klar och vi kan träffa några personer i taget. Flera goda kontakter har knutits och en del praktisk hjälp har förmedlats. Arbetet i Marseille har också påverkats av pandemin. Under delar av året har församlingen kunnat fortsätta det utåtriktade arbetet, men en hel del har varit svårt att genomföra. Arbetet med att träna människor att dela de goda nyheterna med människor från annan religiös bakgrund har också påverkats av pandemin. Men man söker nya vägar för att genomföra träningen digitalt.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill arbeta sida vid sida med våra partners och tillsammans ta nya missionella initiativ. Vi hoppas kunna gå vidare i samtal med våra partners om hur vi bäst kan göra detta tillsammans. I Europas storstäder finns många människor som lever väldigt utsatt och med väldigt liten exponering till kristen tro och gemenskap. Det gäller både de nationella men också de många etniska minoriteter som finns representerade i de flesta storstäder. I många länder i Europa lever vi i en sorts efterkristen tid och det är en utmaning för kyrkan att sträcka sig ut till ett samhälle som inte ser ut som det gjort. Vi behöver fortsätta att utforska nya sätt att vara kyrka tillsammans med våra lokala partners. Det utmanar men ger också hopp om att människor runt om i Europa ska få lära känna den levande Kristus.

På centret Nea Koinoina (Nytt samhälle) känner sig Petros accepterad

Petros har levt på gatan i 13 år i området där vårt center ligger. Han är välutbildad och har bland annat studerat filosofi. Han är mycket besviken på samhället och ser sig själv som anarkist. Efter att livet börjat rasa för honom har han förlorat allt och han passar inte in i de mönster som finns i samhället. När han fick höra att vi kallar vårt center i Aten för Nea Koinoina (Nytt samhälle) blev han tårögd och sa att det är det här han har längtat efter. Nu kommer han till centret så ofta som vi är där. Han känner sig accepterad trots att han är väldigt annorlunda än våra gängse normer. Vi ber ofta tillsammans. När vi en gång bett att han skulle få mat, så hittade han sen massor i sopcontainern där han brukar leta. Han såg det som bönesvar.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Billy Hellmark
Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


billy.hellmark@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.