Fattiga får möjlighet till högre utbildning

Foto: Anna-Maria Jonsson

Många gånger får utbildningsnivån betyda den stora skillnaden för en människas möjlighet till en förbättrad livskvalitet i Latinamerika. Har man en utbildning har man större möjligheter att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Eftersom tillgången till högre utbildning är mycket begränsad för den med små ekonomiska resurser, då böcker och universitetsavgifter är höga, finns ett stipendieprogram där faddrar från Sverige kan vara med och stödja utbildning för ungdomar i Brasilien och Paraguay som annars inte skulle haft möjlighet att utbilda sig. Från och med 2020 är stödet till studenter i både Brasilien och Paraguay samlat i ett projekt, som du hittar här.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.