Evangelisation bland MC-klubbar

Motorcykelvärlden är en onådd subkultur som behöver evangeliet. Ferro Mehmedovic använder sin Harley Davidson som talarstol för att nå de som för närvarande ingen når med evangeliet. Projektet syftar att nå in i en värld av människor som har förkastat samhället med dess sociala normer för att istället leva i sina subkulturer, slutna gemenskaper och gråzoner. Till dessa vill projektet förmedla tro, hopp och kärlek samt visa på Guds rike som alternativ.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under åren har arbetet lett till många bekantskaper och vänskapsrelationer med spanska och internationella MC-klubbar och människor som cirkulerar kring dessa. Många fina samtal om livet och tro har lett till att vi börjar kunna dela evangeliet med medlemmar i olika klubbar. Ett team av medarbetare har formats och håller nu på att gå igenom träning och praktiska förberedelser så de kan arbeta med mission i MC-världen.

Vad vill vi göra mer?

Behoven och möjligheterna är många så teamet behöver fortsätta växa i både antal och mognad. I Valenciaregionen är det fler och fler motorcyklister som vill prata om tro, vilket gör att vi har behov av en lokal. Det är ofta ett stort steg att gå från motorcykelvärlden rakt in i en evangelisk församling. Så en klubblokal blir en mellanstation där nya personer kan känna sig bekväma och i gemenskapen börja sin vandring som Jesu efterföljare och så småningom integreras i en lokal församling.

Särskilda behov

Många MC-klubbar från övriga Spanien vill ha besök så arbetet kommer att börja ta form även på andra orter som i Madrid och Andalusien. Projektet är även i behov av fler tunga motorcyklar, då vissa i teamet inte har råd att köpa en.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig för mer information!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49531
Insamlingsbehov: 107 000 kr

Insamlat: 19 200 kr Kvar att samla in: 87 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.