Evangelisation bland MC-klubbar

Motorcykelvärlden i Spanien är en onådd målgrupp som behöver evangeliet. EFKs medarbetare Ferro Mehmedovic använder sin Harley Davidson som talarstol för att nå de som för närvarande ingen når med evangeliet. Projektet syftar att nå in i en värld av människor som vanligtvis aldrig sätter sin fot i en kyrka och som lever enligt egna sociala normer och värderingar. Till dessa vill projektet förmedla tro, hopp och kärlek samt visa på Guds rike som alternativ.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under åren har arbetet lett till många bekantskaper och vänskapsrelationer med spanska och internationella MC-klubbar och människor som cirkulerar kring dessa. Många fina samtal om livet och tro har lett till att vi börjar kunna dela evangeliet med medlemmar i olika klubbar. Ett team av medarbetare har formats och håller nu på att gå igenom träning och praktiska förberedelser så de kan arbeta med mission i MC-världen. Projektet riktar sig främst till MC-klubbar som internationellt även kallas för ”outlaw”-klubbar men vill också nå andra människor som är familj till medlemmarna eller cirkulerar kring MC-klubbarna. Detta görs genom besök, träffar eller speciellt anpassade event.

Vad vill vi göra mer?

Behoven och möjligheterna är många så teamet behöver fortsätta växa i både antal och mognad. I Valenciaregionen är det fler och fler motorcyklister som vill prata om tro, vilket gör att vi har behov av en lokal. Det är ofta ett stort steg att gå från motorcykelvärlden rakt in i en evangelisk församling. Så en klubblokal kan bli en mötesplats där nya personer kan känna sig bekväma och i gemenskapen börja sin vandring som Jesu efterföljare.

Särskilda behov

Fler MC-klubbar från övriga Spanien vill gärna ha besök så arbetet har också börjat inkludera regionen i och omkring Madrid samt den spanska solkusten. Projektet har fler medarbetare som är i behov av tunga motorcyklar. Den ekonomiska kristen har gjort att vissa i teamet har vilja till engagemang men inte råd med att köpa en motorcykel.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig för mer information!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49531
Insamlingsbehov: 107 000 kr

Insamlat: 19 200 kr Kvar att samla in: 87 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.