Stöd till kvinnor på gatan

Spanien är ett av de länder i Europa med det största antalet köp av sexuella tjänster. Det stora problemet är att de flesta kvinnor som köps är i en situation av tvång eller rent slaveri. Ca 1,5 miljoner män per dag köper sexuella tjänster bara i Spanien. Silla Vacia, vår partner i Valencia, jobbar direkt mot kvinnorna som utsätts och arbetar samtidigt för attitydförändringar i samhället samt lagändring på nationell nivå. Nuvarande spansk lagstiftning på området ger grogrund för människohandel och ett enormt mänskligt lidande.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under de senaste åren har nio kvinnor blivit hjälpta att lämna prostitution. Flera har valt att ta emot möjligheten att bo på gömt boende. På boendet har de fått möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Ett flertal har accepterat Jesus som sin frälsare och också låtit döpa sig i en lokal församling. Varje vecka går gatuteamet ut på gatorna i tre distrikt för att tala med kvinnorna och bygga relationer. Vi är ibland en brobyggare för kontakten med andra organisationer och sociala myndigheter. Vi har möjlighet att ge visst stöd med matpaket när det behövs och många gånger öppnas det för att dela evangeliet.

Det finns även ett team som informerar på skolor och i kyrkor om prostitutionens baksida och koppling till pornografi. Vi är också med i ett nätverk för att trycka på för bättre lagstiftning.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill växa i kompetens att kunna betjäna dessa kvinnor på bästa sätt. Vi funderar och ber över hur vi på bästa sätt kan nå fram till fler, då många av dessa kvinnor flyttar från gatan och in i lägenheter eller bordeller, där de är ännu mer utsatta och svårare att nå fram till med hjälp. Vi skulle önska att kunna vara med i rehabiliteringsprocessen där det kommer till arbetsträning och att skaffa hållbara jobb för dessa kvinnor som vill lämna och arbeta med ett normalt jobb. Vi ser som organisation ett stort behov av att samarbeta med företagare och sociala myndigheter för att skaffa fram hållbara möjligheter till försörjning. Vi hade gärna besökt något fungerande försörjningsprojekt för att växa i kompetens och få inspiration till nya former att arbeta.

Vittnesbörd från en kvinna i projektet

”Hej, jag heter Sofia* och jag är från Rumänien. När jag var 12 sålde min familj mig till en man. Jag skulle arbeta och skicka hem pengar till min familj. Efter några år blev jag förd till Spanien. Under ca 10 år tvingades jag sälja min kropp. Jag hölls instängd i ett litet rum och var bara tillåten att lämna rummet när det var dags att jobba på gatan. Under några av mina pass kom jag i kontakt med några kristna från Silla Vacia. De delade ut dricka och gav oss ibland någon present. Teamet ordnade så att jag kunde fly och bo på ett skyddat boende. Nu bor jag här och går i terapi och har fått medicin för mina humörsvängningar. Jag är tacksam till Gud och har döpt mig och fått några vänner i församlingen.”

*Sofia heter egentligen något annat.

Insamlingsnummer 49532 · Ge för livet 69532

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.