Andreas: När vi samlas gör vi varandra starkare

Gruppbild från konferensen. Andreas Dagernäs står på översta raden längst till höger.

”Action for resilience – African churches responding to climate change”. Det var temat på den partnerkonferens som nyligen genomfördes i Tanzania. Då samlades deltagare från fyra av de länder där vi i EFK har partnerkyrkor: Tanzania, Zambia, Centralafrikanska republiken och Eswatini. Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, var på plats tillsammans med Ingemar Forss, en av EFKs missionsdirektorer, och Daniel Råsberg, missionsideolog.

Det blev en viktig och inspirerade vecka. Betydelsen av att samlas kan inte underskattas, konstaterar Andreas.

Och temat, ”Action for resilience – African churches responding to climate change”, var viktigt. Klimatförändringar är påtagliga i samtliga länder där vi i EFK har partnerkyrkor, så frågan är angelägen.

- Konferensen är en del av ett flerårigt program för att skapa medvetenhet om klimatförändringarna och ge kyrkorna verktyg att bygga resiliens (motståndskraft) mot katastrofer, berättar Andreas.

De närmaste åren kommer därför partnerkyrkorna att arbeta fram lokala resiliensprojekt.

Gloria Mafolo från Tanzania som föreläste om advocacy.

Kyrkoledare behöver vara ambassadörer

En av dagarna fick deltagarna lyssna till en föreläsning av Gloria Mafolo. Hon är tanzan och jobbar för Läkarmissionen.

- Hennes föredrag handlade om ”advocacy”, det vill säga hur kyrkan kan vara en röst och utföra påverkansarbete mot förtryck och orättvisor lokalt och nationellt där man finns.

Vi i EFK samarbetar med kyrkor i Afrika, så ett viktigt fundament är att förankra allt vi gör i Bibeln.

- När det gäller klimat, miljö och skapelse är texterna överväldigande och många som pekar på människans ansvar att ta hand och vårda skapelsen. Sista dagen på konferensen spånade vi tillsammans på hur detta kan lyftas fram i de olika kyrkorna. Vi var överens om att kyrkoledare och ungdomar behöver vara ambassadörer för detta.

Eftersmaken från konferensen är god.

- Genom att nätverka så här stärker vi varandra och kan jobba mot samma mål, tillsammans!

Presidenten för EEB-kyrkan i Centralafrikanska republiken, Symphorien Bouassi, i samtal med pastor Salomon från Tanzania.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumerera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.