Andreas om mission: Att vänta och vittna

Under den rådande pandemin är det mycket som fått vänta. Vi kan tycka det är bortslösad tid. Vi som brukar resa och korsa gränser kan inte göra det. Saker och ting drar ut på tiden. Det blir uppenbart att vi inte har kontrollen. Kanske kan detta bli en tid då vi får reflektera över vem missionens Gud är och att allt beror på honom och hans initiativ.

Ta del av Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, reflektion.

I Apostlagärningarna 1:1-8 hittar vi en av Bibelns mest tydliga sändningar ut i mission när Jesus instruerar apostlarna efter att han har dött och uppstått. Förenklat kan man säga att Jesus bad sina lärjungar att göra två saker: Vänta och vittna. Vänta på den Helige Anden och sedan vittna om Jesus i Jerusalem, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är intressant att se ordningen. Först vänta, sen vittna. Kanske kan vi lära oss något av detta? Under den rådande pandemin är det mycket som fått vänta. Vi kan tycka det är bortslösad tid, vi som brukar resa och korsa gränser kan inte göra det. Projekt och initiativ kan inte följa uppgjord tidsplan, saker och ting drar ut på tiden. Det blir uppenbart att vi inte har kontrollen. Kanske kan detta bli en tid då vi får reflektera över vem missionens Gud är och att allt beror på honom och hans initiativ.

Vi vill ju lita på Gud men vårt språk avslöjar oss ibland: Vi talar om att vi har ett missionsuppdrag, vi genomför projekt och insatser osv. Tänk om man skulle vända på perspektivet, och begrunda det faktum att mission primärt inte är en aktivitet som kyrkan ägnar sig åt, utan backa några steg och utgå från beskrivningen om vem Gud är. Det teologiska begreppet Missio Dei handlar om just detta. Med den utgångspunkten är det inte kyrkan som har ett missionsuppdrag att slutföra i världen, utan först och främst är det Fadern som sänder Sonen och Anden till världen. Sen inkluderas kyrkan i den sändningen. Då kan man säga: Kyrkan finns därför att missionen finns - inte tvärtom. Slutsatsen blir att eftersom Gud aldrig förändras, hans kärlek tar aldrig slut så pågår missionen oavbrutet hela tiden, oavsett de yttre omständigheterna. Guds mission, Missio Dei, är en ständigt flödande ström av utgivande kärlek från Fadern och Sonen genom den Helige Ande.

Om detta Guds kärleksflöde är vi sända berätta. Utifrån det bygger vi Guds rike. Just nu har vi berövats en del av våra verktyg i verktygslådan, men vi kan vara säkra på att när väntan är över kommer det att finnas otroligt stora behov. Vi väntar! Världen väntar!

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i mars 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se