Andreas om mission: "Kallad och sänd till staden"

EFK har sänt missionärer i 130 år. Vi vill fortsätta sända. Kallelsen har inte förändrats, uppdraget är det samma nu som då. Men mycket i världen ser ju annorlunda ut. Idag lever över hälften av jordens befolkning i städer. Hur påverkar detta EFKs missionsstrategi? Går vi dit människorna finns? Vågar vi använda nya och kreativa metoder? Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, reflekterar.

Här tror jag något spännande och viktigt ligger framför oss. EFK finns ju redan närvarande i till exempel Aten och andra stora städer i Mellanöstern, Asien och Latinamerika. I region Afrika önskar flera av våra partnerkyrkor stöd till församlingsplanteringar i städerna. I Eswatini kommer EFK att stödja ett församlingsplanteringsprojekt i staden Manzini och förhoppningsvis kan vi även sända missionärer dit.

I Kapstadsöverenskommelsen från 2010 finns ett avsnitt som pekar ut storstäderna som ett avgörande område för kommande missionsinsatser. Inflyttningstakten är hög och storstäderna växer hela tiden. Kapstadsöverenskommelsen pekar även på det faktum att i storstäderna finns nästa generation av unga människor och representanter från de mest onådda folkgrupperna inflyttade.

I avslutningen på avsnittet i Kapstadsöverenskommelsen står det: ”Vi måste älska våra storstäder som Gud gör, med helig urskillning och kristuslik barmhärtighet, och följa hans befallning att göra allt för att våra städer ska blomstra, varhelst de må vara.” [1]

Kristus är där människorna är. Vill och vågar vi följa honom dit?

[1] Cape Town commitment (Kapstadsöverenskommelsen) The Lausanne Movement, översatt och utgiven av SEA (2011), sid 70.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i juni 2020. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se