Anna-Maria: Så når vi de minst nådda och mest utsatta i Brasilien

I Brasilien jobbar vi i EFK främst socialt i de norra och nordöstra delarna i landet, bland annat med fritidsaktiviteter för barn.

Som regionledare är det viktigt att i vårt arbeta göra omvärldsanalyser och uppdatera dem med jämna mellanrum. Det är bara genom att göra dessa analyser som vi kan arbeta på ett relevant sätt på varje plats. När vi inte har obegränsat med resurser så känns det ännu viktigare. Var gör våra insatser mest skillnad och var är behoven som störst?

Ta del av reflektioner från Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön.

Ett exempel är Brasilien, ett land där vi funnits i många år och som har utvecklats som land och även som evangelisk kyrka. I ett sådant land behöver man verkligen se över situationen och sikta in sig på vissa områden där vi ser finns mest behov.

För ser man den samlade BNPn för landet kan det verka vara ett ganska välmående land, men Brasilien är indelad i fem regioner och situationen i dessa regioner kan se oerhört olika ut. Majoriteten av våra sociala insatser genomförs i norra eller nordöstra delen av landet, det finns flera anledningar till det. Här är BNP betydligt lägre än övriga delar av landet. Vi får inte glömma att landet är ett av de mest ojämlika i världen.

I den nordöstra delen finns dessutom en lägre andel kristna och mindre församlingsplanteringar. Att finnas på dessa platser blir mer betydelsefullt för landet. På så sätt kan vi nå de minst nådda och de mest utsatta även i Latinamerika.

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen