Anna-Maria: ”Våra partnerkyrkor kan hjälpa oss att hitta vår plats i samhället”

”Ibland kan det kännas som om vi tror att vi kommer med alla pengar, all teknologi och all kunskap när vi möter våra partners. Men hur många gånger har jag inte slagits av hur mycket vi har att lära oss och av dem i vårt eget församlingsarbete i Sverige?”

Det skriver Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön, i denna reflektion.

"Som regionledare slås jag ständigt av insikten jag får från mina två perspektiv, både från våra partnerkyrkor och från mitt sammanhang i Sverige. Att vi kan dra lärdomar från varandra och ömsesidigt inspirera varandra inom olika områden. Ibland kan det kännas som om vi tror att vi kommer med alla pengar, all teknologi och all kunskap när vi möter våra partners. Vi kommer som räddarna i nöden och vill hjälpa dem att må bättre, kunna mer och leva bättre. Men hur många gånger har jag inte slagits av hur mycket vi har att lära oss och av och inspireras av dem i vårt eget församlingsarbete i Sverige?

I Brasilien är kyrkans roll mer självklar

Ett exempel som blir tydligt för mig är kyrkans roll i samhället i Latinamerika. I ett samhälle där inte staten tar ansvar för de brister och den nöd som finns blir kyrkans roll mycket mer självklar. Här har vi sett församlingar kliva fram och verkligen göra samhället en tjänst – de kommer med evangeliet i ord och handling. I Sverige kan det vara svårare att hitta sin roll som kyrka. Här tar myndigheterna ett stort ansvar och det kan ibland göra oss i kyrkan passiva. Vi har en del att lära oss av våra samarbetskyrkor i syd, som vant ”skannar av” samhället och hittar sin plats där man kan göra skillnad.

I Brasilien har vi använt oss av en metod som heter UMOJA, som på swahili ska betyda tillsammans. Här utmanas församlingar att arbeta tillsammans med befolkningen men också med myndigheter för att lösa problem i samhället. Kyrkan kommer inte som räddaren i nöden utan som en medarbetare som bygger tillsammans, axel mot axel.

Så visst lever vi i en annan värld med andra resurser än många av våra samarbetspartners. Men vi vet att det finns många problem där staten inte når fram här också, exempelvis psykisk ohälsa, ensamhet och utanförskap. Här behöver vi utmanas av våra partnerkyrkor att hitta vår plats och uppgift. Alltså att komma med evangelium i ord och handling."

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i maj 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se