Boaz: Som församlingar behöver vi vara offensiva för att må väl

Text och foto: Björn Strömvall

1997 inleddes en församlingsplantering i Kiwanga, Tanzania, som ett samarbete mellan EFK och samarbetskyrkan FPCT. Idag 20 år senare är det en levande församling, som i sin tur planterat församlingar på cirka 25 platser. En av dem leds av Boaz Myengo. Björn Strömvall, pastor i Korskyrkan i Västerås, med långt engagemang i Region Afrika, mötte Boaz i somras.

Det är söndagskväll och mörkret har fallit över kuststaden Bagamoyo i Tanzania. Pastor Boaz Myengo sitter på en plaststol utanför kyrkan och söker efter ord att beskriva det han och församlingen fått vara med om de senaste åren. Tidigare idag var det så många som samlades till gudstjänst att vi fick spänna upp en presenning utanför kyrkan för att alla skulle få plats. Det var annorlunda för nio år sedan när Boaz och hans fru Siporah lämnade byn Kiwangwa och flyttade in till Bagamoyo för att starta en ny församling, utsända av EFKs samarbetskyrka Free Pentecostal Churches of Tanzania (FPCT). De började från ingenting och arbetet utgick från deras eget hem och familj.

Församlingen har planterat ytterligare församlingar

Bagamoyo är, likt stora delar av Östafrikas kust, starkt präglad av islam. De första åren var motståndet kompakt men Boaz konstaterar att de idag ser muslimer komma till tro på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Församlingen har idag ca 80 medlemmar. Men som nystartad församling har de också varit med och planterat ytterligare två nya församlingar i olika förorter till Bagamoyo (och tre till är på gång) och sammantaget är det nu ca 200 troende i de här församlingarna.

— Jag tycker det är både inspirerande och motiverande att vårt samfund har tagit fram en 10-årsplan som beskriver kusten som ett prioriterat område, säger Boaz och tillägger att han som församlingsledare lärt sig att de som församling behöver vara offensiva för att må väl.

— När vi utmanar varandra att ta nya steg har det en tredubbel positiv verkan: som gemenskap bevaras vi levande, enskilda troende växer och utvecklas i sina gåvor och sist, men inte minst, kommer nya människor till tro.

Kristna får betala ett högt pris

— Vi har mycket att vara tacksamma för, säger Boaz. Och samtidigt har vi gott om utmaningar. Den som bekänner sin tro på Jesus måste vara beredd att betala ett högt pris. Att bli kristen kan i värsta fall innebära att du bli vräkt från din lägenhet eller blir av med ditt jobb. Här behöver vi som församling finnas till för varandra. Våra ekonomiska resurser är små så vi är tvungna att tänka kreativt och finna vägar även där vi inte ser några.

Ett sätt att försöka hantera de spänningar som kan uppstå i relation till en muslimsk omgivning är det slags interreligiösa råd som Boaz var med och startade upp 2015. Med påtaglig glädje i rösten berättar han hur företrädare för olika religioner och församlingar numera träffas regelbundet. Dessa sammankomster har öppnat upp för oväntat goda relationer:

— Jag är idag god vän med stadens muslimska ledare och den vänskapen är ömsesidig.

Boaz betonar att EFK har spelat en viktig roll i de senaste årens positiva utveckling:

— Ni har bidragit med ett långsiktigt ekonomiskt stöd till församlingsplanterare som lever under väldigt enkla förhållanden. Även om det inte handlat om stora summor har ert bidrag verkligen varit mycket värdefullt. Tack vare er hjälp har vi också kunnat köpa tomtmark till våra nystartade församlingar.