Caroline missionerar i Tensta

Caroline Hultmar. Foto: Rebecca Jonsson.

Caroline Hultmar kommer ursprungligen från Norrbotten men bor sedan i somras i en lägenhet i Tensta tillsammans med amerikanen Sarah Bedi. Med stöd från Korskyrkan Stockholm arbetar de för att sprida Guds rike bland förortsborna. Vi bad Caroline berätta om vad de upplever.

Gud har mirakulöst försett med stor lägenhet till mig och Sarah som vi flyttade in i den första juni. Det har kommit team från USA och hjälpt oss betjäna och prata med folk. Det handlar om att be att Gud förbereder mark, att lära känna människor och vara närvarande i området. Vi vill synas och vinna våra grannars förtroende.

I sommar har varit ute jättemycket. Vi går bönepromenader och pratar med folk när Gud leder till det. Vi pratar livsåskådningsfrågor med folk för att öppna upp för evangeliet, vi övar på att älska dem genom att lyssna på deras berättelser

Konkret i siffror så har vi räknat ut att vi under sommaren har fått dela hela evangeliet med runt 50 personer med cirka 30 olika nationaliteter. 20-30 personer har vi fått be för, några har blivit helade.

Två som bestämt sig för att följa Jesus försöker vi fortsätta lärjungaträna. Lärjungaträningen är relationsbaserad och utgår från Seven Commands of Christ Länk till annan webbplats., en amerikansk modell som fokuserar på Jesu mest centrala bud såsom att omvända sig, göra alla folk till lärjungar, och så vidare. En tjej som vi tränar nu kommer på middag till oss, vi ber för varandra och håller varandra ansvariga.

Vi ses som husförsamling på söndagseftermiddagar och läser Bibeln tillsammans. Det är inte bara kristna som kommer utan även annat folk som varit med oss som tycker det är spännande att läsa Bibeln. Vi har även börjat träna människor i svenska och engelska på måndagskvällar hemma hos oss. Det var inte planerat, det råkade bara bli så!

Sarah Bedi och Caroline Hultmar. Foto: Micael Grenholm

Sarah Bedi och Caroline Hultmar. Foto: Micael Grenholm

Vi är sjukt beroende av att Gud gör någonting. Vi ber att vi hittar fridens personer som Jesus pratar om (Luk 10:6). Hur hittar vi människor som är öppna för evangeliet och tar vidare det till sina nätverk och sina nationalitetsgrupper?

Vår vision är inte att plantera en församling i Tensta, vår vision är att se massa enkla församlingar i olika grupper i hemmen där Jesus får bli känd och spridas åt olika håll. På något sätt tror jag att det är så Gud kommer göra.

Verkligheten är att det finns ganska mycket förföljelse, inte mot oss utan mot folk som exempelvis konverterar från islam. Vår uppgift är nog inte att samlas till stor gudstjänst utan utforska hur lärjungar blir till och gör nya lärjungar i hemmen, och i de kulturella nätverk som finns. Det känns spännande!

Jag älskar Jesus och jag älskar evangeliet! Det är så fantastiskt att man inte kan göra något annat än att ägna sitt liv åt det. De senaste åren har Gud utmanat mig och andra som är med i detta att tänka kring vad det betyder att leva som missionär i sitt eget land.

I Stockholm finns alla världens nationaliteter representerade. Utifrån missionsuppdraget finns en fantastisk möjlighet att alla folkgrupper får höra om Jesus i Sverige. Om de i sin tur gör egna lärjungar kan de nå sina nationaliteter på ett helt annat sätt än vad vi skulle kunna göra.

Det är fantastiskt att lära känna människor och nya kulturer. Att missionera i Tensta handlar inte om att göra något som folk tycker är coolt eller häftigt. Om det på något sätt gör att Guds rike sprids eller att någon fler får lära känna Jesus har vi nått vårt mål. Jag hoppas att vårt vittnesbörd om vad som sker i Tensta kan inspirera er som läser detta att våga gå på det Gud leder er till.

Läs mer om församlingsgrundande här.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen