Christian & Elisabet: Vi ser oss som en del i lärjungaträning

EFK har flertalet bibelskolor runt om i landet. En av dessa är Liljeholmens bibelskola där Christian och Elisabet Svahn är kursföreståndare och de menar att den fungerar som ett fältsjukhus i krig.
– Här får sår läka och man får mat som rustar för att ge sig ut krig, säger Elisabet Svahn.

Bilden av fältsjukhuset förklarar hur kursföreståndarna och bibelskollärarna Christian och Elisabet Svahn ser på bibelskolans roll för kyrkan.
– Vi ser oss som en del i den lärjungaträning som också sker i församlingarna, att detta är en växtplats för församlingsmedlemmar, säger Christian och hans fru Elisabet hakar på:
– Här ska deltagarna få bygga en tro som håller resten av livet i en värld med olika tryck. När svåra frågor drabbar dem ska de kunna ha en stabil tro att luta sig tillbaka på.

Samtidigt som paret menar att det är bra att bibelskolan är en skyddad miljö lyfter de vikten av att förankra den i det verkliga livet.
– Ibland blir bibelskola som att man pumpas under ett år och sen får det tufft när man kommer ut i verkligheten. Jag undervisar i efterföljelse där vi pratar om hur det är att vara lärjunge idag, hur man följer Jesus inom områden som till exempel pengar och relationer, säger Elisabet och berättar att skolan har miljö och rättvisa som särskild profil där de samtalar kring genus, krig och konflikt, hur man konsumerar och reser med mera.
– Efterföljelse ska påverka hur man handlar, rör på sig, är på sociala medier. Det ska omvandla hela personen. Genom undervisningen löper en röd tråd: ”från huvud till hjärta”. Det ska sen ut i armar och ben vilket betyder att tron ska påverka hela ens liv, säger Christian.

Elisabet påminner eleverna essensen i att ha ett kristet sammanhang även efter bibelskolan.
– Jag brukar fråga min klass vad de tror kommer göra att de håller kvar vid sin tro om tio år. De kanske svarar bibelläsning. Men jag menar att det är viktigt att hitta hem till en församling.

Mer om Christian och Elisabeth

Artikeln hämtad ur Specialdirekt 2019. Text och foto: Fredrik Lindé