Daniel: "Mission för den rörliga människan"

Ett av de tydligaste dragen i vår samtid är att den rör på sig, i vilket fall människan. Antalet internationella studenter, migranter och flyktingar är fler än någonsin om man tittar på den internationella nivån. På det lokala planet ökar antalet som rör sig mot större städer och likaså antalet pendlingstimmar. Utvecklingen av kommunikationer, arbetslivets förändring och globaliseringen har ökat antalet människor som rör sig både lokalt och globalt. Det är en verklighet som påverkar församlingen och missionen.

Tänk dig en ort där 50 % av befolkningen pendlar. Det förändrar hur man lever i det samhället. Tänk dig en människa som under kort tid slussats mellan sju länder och nu befinner sig i ett åttonde. Det påverkar hur den människan förhåller sig till andra, för vad säger att hon får vara kvar här. Vår rörlighet gör att vi skapar nya förhållningssätt och börjar relatera till samhället på ett helt nytt sätt. Och inget tyder på att den här typen av rörelse kommer att minska.

Hur ska vi kunna beröra, befria och hjälpa en människa som aldrig sitter still?

För oss som församlings- och missionsrörelse blir den ständigt rörliga människan en utmaning. En utmaning eftersom vi ofta förutsätter att människan är statisk och under längre tider finns kvar på samma plats. Hur ska vi kunna fullfölja vårt uppdrag att ge hela evangeliet till hela människan över hela världen? Hur ska vi kunna beröra, befria och hjälpa en människa som aldrig sitter still?

Jag tror att det finns svar. För det första bär vi på en plats som inte är beroende av tid eller rum, Jesus själv. För det andra är vi en familj som finns över hela världen. För det tredje är vi kallade att vara ett pilgrimsfolk, ett folk på vandring med dem som rör sig. Jag hoppas att vi i en tid där människor rör sig allt mer ska våga vandra med dem till befrielse och hopp.

Daniel Råsberg har nyligen börjat arbeta som missionsideolog och utvecklingsledare i EFKs Internationella programöppnas i nytt fönster.

Texten är hämtad ur specialnumret av tidningen Direkt 2020öppnas i nytt fönster. Text: Daniel Råsberg Foto: Kristina Sandin

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag har nyligen börjat arbeta som missionsideolog!

Daniel Råsberg
Missionsideolog och utvecklingsledare i Internationella programmet

070-280 91 31

daniel.rasberg@efk.se