Eliseu leder ungdomsrörelsen mitt i pandemin

Brasilien har varit hårt drabbat av covid-pandemin under det senaste året. Mycket har fått stå tillbaka och ta paus under tider av karantän och stor smittspridning. EFKs systerkyrka CIBI och dess ungdomsrörelse MOBI har mött sorg och svårigheter, men mitt i allt lever hoppet vidare och med mycket tro och tålamod har de kunnat fortsätta sitt arbete på lite nya sätt – och kan se tillbaka på det senaste året med tacksamhet. Möt MOBIs ledare Eliseu de
Lima och inspireras av deras arbete.

Text: Staffan Jenemark Foto: Mobiliza: MOBI.Brasil

MOBIs uppdrag är primärt att träna och stötta lokala ungdomsledare, men också att utmana och mobilisera den unga generationen för efterföljelse och mission. Men, hur leder och arbetar man i en ungdomsrörelse mitt i en pandemi om man inte kan mötas? MOBI fick snabbt hitta en strategi som kom att centreras runt tre ord: Närhet, möjlighet och tillgänglighet.

– Ja, vi fick ta ett helt nytt grepp. När pandemin slog till fick vi ställa in alla planerade besök. Vi fick snabbt tänka om från ett stort ”makroperspektiv”, till att ha ett tydligare ”mikro-fokus”, med onlinemöten, till exempel instagram live, som våra mötesplatser. Att hitta vägar till att fortsätta leva i ”närhet” blev en nyckel, säger Eliseu.

Han berättar vidare:

– Vi började uppmuntra ledare att mötas i mindre grupper för träning, två-tre personer. För att möjliggöra detta skapade vi onlinekurser där vi undervisar i evangelisation, hur man kan leda mitt i en pandemi samt en kurs med praktiska tips för ungdomsledare. Dessa har vi nu delat och under året räknar vi med att ca 500 ledare har varit involverade. För att kunna hålla hyfsat nära kontakt har jag fokuserat på att leva nära min grupp om tre missionärer, det vill säga vår personal. De i

sin tur har byggt relation med de andra ledarna och deras smågrupper.

Fler unga än någonsin deltog

Det andra ledordet blev ”möjligheter”. Vanliga år brukar MOBI arrangera ett antal missionsresor till olika delar av landet, ca fyra team med ett 40-tal deltagare. Nu fick de fråga sig hur de kunde vända på pandemins begränsningar och hitta möjligheter istället.

– Resultatet blev att vi mobiliserade 75 team med mer än 1300 ungdomar som besökte 70 olika städer runt hela landet. Teamen gjorde kortare resor till grannstäder där de hjälpte lokala kyrkor och sociala projekt med enkla renoveringsarbeten, de evangeliserade, delade ut matpaket till behövande familjer och besökte ensamma och äldre mm. Det här blev en fantastisk upplevelse, och vi är så glada och tacksamma att vi kunde åka ut och träna med 1300 ungdomar, i stället för de 40 som vi först tänkte.

Vanligtvis brukar MOBI sända fyra team med ett 40-tal deltagare ut på missionsresor till olika delar av landet. Pandemin tvingade dem att tänka om - vilket visade sig öppna ännu större möjligheter. Förra året sändes istället 1300 ungdomar ut till 70 olika städer.

Träna ledare att finnas nära de unga

Det sista ledordet blev ”tillgänglighet”. Även här försökte man bygga närhet. Att stötta ledarna i deras lokala arbete, finnas där för dem när de står inför svårigheter eller tvivel har också varit i fokus under året.

– Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Att då ge redskap till ungdomsledarna för hur de kan hantera det i sig själva, att finnas nära dem, men också träna dem i hur de kan välkomna, bemöta och finnas tillhands för de unga är något vi har försökt att arbeta extra med i våra onlinekurser och samtal med ledarna.

Så, det verkar som att Gud kan och vill verka mitt i en pandemi.

Har du någon sluthälsning till oss i Sverige?

– Jag vill verkligen uppmuntra er att se möjligheterna, försök att hitta nya vägar att göra nya saker för att hjälpa och bygga församling där ni är! Gud vill leda! Min bön för er i Sverige är från Psalm 143:8: ”Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på Dig. Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till Dig.”

Om MOBI:

  • EFKs brasilianska systerkyrka CIBIs ungdomsrörelse. CIBI har ca 600 för samlingar och 90 000 medlemmar.
  • 3 anställda (missionärer) samt ledaren Eliseu de Lima som leder arbetet.
  • En styrgrupp bestående av pastorer och rådgivare är också aktivt involverade i arbetet.
  • Tränar och stöttar 500 ungdomsledare i deras arbete.
  • Genomför årligen missionsresor för att låta ungdomar pröva på mission.
  • Arrangerar vartannat år en stor missionskonferens för unga kallad Mobiliza Brasil. Samlar då 1500-2000 personer.

Om Eliseu de Lima:

  • Är 39 år gammal, gift med Queila och pappa till tvillingarna Asaph and Alice, 1 år.
  • Arbetar som pastor och ledare för MOBI. Utbildad journalist med en master i kommunikation.
  • Älskar kaffe så mycket att han skrivit en bok som heter ”En kaffe, tack – om kristet ledarskap”.

Den här texten publicerades först i tidningen Direkt i juni 2021 Öppnas i nytt fönster.. Text: Staffan Jenemark Foto: Mobiliza: MOBI.Brasil