Hur kan vi bygga något som består?

Sandra Palm står utomhus tillsammans med kvinnor i församlingen.

Sandra Palm tillsammans med några av kvinnorna som finns i församlingen.

Vad är församlingsbyggande? En fråga jag kommer tillbaka till. Hur kan vi bygga något som består? 

Ta del av den här missionsreflektionen av Sandra Palm, EFKs missionär i Eswatini.

I Manzini, Eswatini, startade vår partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) Öppnas i nytt fönster. en församling hösten 2021 som idag lever i en välsignad och utmanande kontext där liv och död, gudsnärvaro och mörker går hand i hand dagligen. Det är förlösande och livsavgörande att gå tillbaka till grunden där Kristus får stå som ensam Herre, med Hans kärlek av nåd och sanning som enda auktoritet. Och att leva av insikten att jag är död och Kristus lever och leder genom mig för att Guds församling ska byggas som Hans bestående verk. Jag vilar i insikten om att jag väger oändligt lätt i utmanande tider där jag kan bli ett trubbigt redskap i avgörande situationer. 

Fotot visar människor som leder lovsång under gudstjänst.

Församlingsplanteringen i Manzini, Eswatini, startade hösten 2021.

Igår skulle jag och en ung ledare ha husgrupp. När vi anlände till den nyfrälsta kvinnans hem möttes vi av att hennes dotter just dött och det fanns en förväntan om att be för att hennes döda kropp skulle uppväckas. Grannar hade tidigare redan utövat bön med häxkraft. Det blev en lång eftermiddag och kväll. Innan dagen var slut gav en släkting sitt liv till Jesus. Samtidigt som vi motvilligt fick lämna dotterns döda kropp vid sjukhuset, och delade frågor om livet och kramar i samförstånd. Vi lämnade ödmjukt omskakade. 

Att ta sig mod att möta nöden, höra de verkliga frågorna, bygga relationer, ha tillit till svar som är skärpta i nåd och sanning, att vara relevant i sin kontext samt ge sig hän i att kanalisera Hans kärlek - tänker jag ger mandat och kraft till stabilt bygge som håller i evighet. 

Gud - ge oss modet och närvaron att förbli på en sån plats som församlingsbyggare.  

/Sandra Palm, EFKs missionär i Eswatini

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.