Karl-Johan: Mina tre år i Thailand har format mig mycket

Karl-Johan och Sofia Jonsson är missionärer i Asien och utgår sedan tre år från EFKs missionscenter i Chiang Mai, Thailand. Här skriver Karl-Johan en reflektion om vad han insett under de här åren.

"Under mina tre år här i Chiang Mai, Thailand, har missionscentret varit en viktig plats där jag formats och mognat. I mötet människor emellan slipas och formas man. De lokalanställda gör sina avtryck och de som kommer, stannar olika lång tid för att sedan återvända hem, gör sina avtryck. Människor kommer alltså och går, men vår gemensamma uppgift står och faller inte med en person. Vi alla har en tydlig uppgift och gör allt vi kan under den tid vi är här för att nå målet med vår verksamhet, sammanfattat i plastbokstäver på väggen i vårt fikarum med orden från Lukas 4:18-19

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren."

Det gör vi utifrån våra gåvor och de erfarenheter vi bär med oss in i våra olika roller som missionärer. Jag är lärare i grunden och ganska snabbt insåg jag hur mina erfarenheter kunde komma att användas. En viktig del i vår strategi handlar ju om hur vi som EFK kan utrusta våra medarbetare i de länder där vi verkar. Det behövs utbildning om rättighetsbaserade förhållningssätt och effektiva undervisningsmetoder för att nå ett så bra resultat som möjligt – och vi ser att vårt arbete gör skillnad! Tre år har passerat då jag fått vara del i den länk av kedjan som utgör EFKs mission. En dag kommer andra människor som tar vid. Kanske är det du?"

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i september 2020. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg!öppnas i nytt fönster