Kate vill att kyrkan ska återupptäcka sitt syfte

Kate Coleman tror att det är tid för kyrkan i västvärlden att återupptäcka sitt syfte. Med 35 års erfarenhet inom församling och ledarskap har hon kommit att bli en av de mest inflytelserika personerna inom kyrkan i Storbritannien. I juni kom hon till Torpkonferensen för första gången. Vi har mött henne för ett samtal om vad hon vill se i kyrkan idag.

Text: Kristina Sandin Foto: Ash Carr för Next Leadership. Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Öppnas i nytt fönster.

Med en kyrka som minskar i antal församlingar och medlemmar och en värld som står inför svåra utmaningar är frågorna som Kate Coleman ägnar sig åt högst relevanta. Vad är församlingens roll idag?

– Det råder inga tvivel om att vi möter många utmaningar idag, men kyrkan har stått inför utmaningar i alla tider. Kyrkans jobb har aldrig förändrats, oavsett vad vårt sammanhang råkar vara. Oavsett om vi har kulor som flyger över våra huvuden, om vi möter klimatkatastrofer eller om vi är flyktingar eller jobbar med flyktingar. Uppgiften är fortfarande densamma. Vi är kallade att göra lärjungar.

– Det kluriga är att göra detta på sätt som är relevanta för vår omgivning. Vi tenderar att glömma det ibland, men vi är kallade att möta människor där de finns, snarare än att förvänta oss att de ska komma till oss.

Kate påpekar att kyrkan inte minskar över hela världen. I det globala syd är kyrkan på många håll snarare växande och vi har mycket att lära av våra bröder och systrar i andra delar av världen.

– Osäkerhet och instabilitet har länge varit vardag för många kristna över världen och på ett sätt förenar vi i väst oss nu med vår övriga kristna familj. Ibland hör vi frågan “Var är Gud mitt i detta lidande?” Klagan över nöd är generellt sett en västerländsk sysselsättning. Jag upplever att våra
syskon som lever i fysiskt lidande, förtryckande regeringar och förföljelse sällan ställer den frågan. De tar för givet att Gud är med dem. Jag tror att vi har något att lära av deras andlighet och orubblighet.

Gott ledarskap idag

Kate har ägnat en stor del av sitt liv och sin tjänst åt frågor om församling och ledarskap. Hon blev den första svarta kvinnan som avskildes som pastor i baptistkyrkan i Storbritannien, den första svarta personen – och blott andra kvinnan – att bli ordförande för brittiska Baptistunionen och därefter den första svarta personen och första kvinnan att sitta i den brittiska Evangeliska alliansen.

– Jag blev en pionjär utan att jag egentligen ansträngde mig att vara det. Jag försökte bara ära Gud och följa Honom.

Mycket av engagemanget och drivkraften ligger i att ge andra ledare det hon själv ser att hon hade behövt. Hon tror att vi behöver ett skifte i hur vi ser på vad som är gott ledarskap idag. Inte minst vill hon se färre ensamma, starka ledare och ett mer inkluderande och decentraliserat ledarskap i våra församlingar.

– Vi behöver ödmjuka ledare som ber mycket. Det låter som en självklarhet, men det är förvånansvärt många som inte har för vana att be, även bland ledare. Vi har svårt att släppa på kontrollen och tror
att vi klarar allt själva. Det kan vi inte. Och kan vi det, då behöver vi fråga oss om det vi gör verkligen är rätt.

Samma kraft som gjorde att Jesus uppstod från de döda är fortfarande tillgänglig för oss idag.

Kates uppmuntrande ord till dig som står i ledarskap i församling.

Kyrkan har en möjlighet

På Torpkonferensen 2022 talade Kate på temat Helande och hopp för vår värld, ett budskap som rymmer en chans för oss som kyrka i västvärlden att återupptäcka vårt syfte. I en postpandemisk
värld har kyrkan en otrolig möjlighet att återta områden som sanning, integritet, rättvisa och frälsning, menar Kate.

– När kyrkan är som bäst är helande och hopp precis vad vi ägnar oss åt. Det är det vi är och det vi har fått med oss som Guds folk.

Om Kate Coleman

Hon leder organisationen Next Leadership Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som betjänar kyrkor och andra organisationer och hon har skrivit boken “7 Deadly Sins of Women in Leadership” som handlar om att komma till rätta med de inre hinder som står i vägen för många ledare, såväl kvinnor som män.

- Jag kommer ihåg att jag tänkte att någon verkligen borde skriva en bok om det här. Och så var det som att den heliga Ande knackade mig på axeln och sa “Varför skriver inte du en bok om det här”, och så gjorde jag det, skrattar hon.

På Torpkonferensen 2022 predikade hon på torsdagskvällen och ledde fredagens morgonbibelstudium. På Torpkonferensens youtubekanal kan du ta del av hennes undervisning i efterhand. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.