Kent: Att predika nåd i en skamkultur

Kent Edefors arbetar i församlingen Gospel House Shizuoka, där de i maj i år fick fira dop.

"Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, nådegåvan till mänskligheten. Det gäller alla."

Kent Edefors är missionär i Japan sedan 1994. Här reflekterar han kring att predika nåd i en skamkultur.

Vi är alla bekanta med den berömda scenen från Johannesevangeliet åttonde kapitel. Berättelsen om hur kvinnan som ertappats med att begå äktenskapsbrott släpas fram inför Jesus. Enligt judisk lag ska hon stenas till döds. För att sätta Jesus på prov frågar de judiska ledarna om råd. Ska hon stenas? Ska hon gå fri? Jesus kärleksbudskap och hur han bemöter syndare har uppmärksammats av de religiösa ledarna. Kommer Jesus att följa lagen eller inte. Människornas och i synnerhet ledarnas öron väntade med spänning på hur Jesus skulle besvara frågan. Så kommer då Jesus ord som fick alla att häpna. De blev alla svarslösa. Aldrig hade någon gett ett sådant svar. Den som är utan synd ska kasta sten. Ingen annan. Ledarna hade fallit på eget grepp. En efter en släpper sin sten. Kvar blir bara Jesus och kvinnan. Jesus förlåter henne. Den som rättmätigt hade kunnat stena henne till döds deklarerar liv över henne med orden ” gå och synda inte mer”.

Guds nåd uppenbarades denna dag i Jerusalem. Inga stenar föll över hennes kropp. Däremot skurar av kärlek, frihet, frälsning och nåd översköljde henne. Hur Jesus bemötte kvinnan är evangelium. Jesus helar och upprättar människan. Det finns förlåtelse för alla. Budskapet är kulturöverskridande. Många japaner älskar denna berättelse. Men det finns en skillnad i hur de läser och förstår den. Det är först när de inser korsets och uppståndelsens kraft som de får upp ögonen för vad som egentligen händer.

Skammen kan vara värre än själva brottet

För Japan är en skamkultur. När omgivningen förfasas över brott som begås kan ibland skammen som medföljer själva brottet vara värre än själva brottet i sig. Att vanära familjen, släkten, skola och företaget kan få förödande konsekvenser. Detta synsätt går långt tillbaka i det japanska samhället. Att bli benådad kunde i det feodala samhället ses som en förlust. Den rättfärdiga lösningen för en samuraj var att ta konsekvenser för sitt brott med att begå ”harakiri” (rituellt självmord). Att bli benådad och leva med skammen kunde ses som värre än döden. Även om denna syn försvinner mer och mer i dagens japanska samhälle finns den kvar. Somliga japaner ser en kvinna som blir benådad och undkom döden men tog med sig skammen hem….

Men vi vet att den Sonen gör fri är verkligen fri! Jesus förlåter inte bara vår synd utan han befriar oss från skammen över våra handlingar. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, nådegåvan till mänskligheten. Det gäller alla. För svensken som för japanen.


/Kent Edefors, EFK-missionär i Japan sedan 1994

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i oktober 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.