Léon: Arbeta för förändring för sitt samhälle

Jag ser hur nyckelpersoner träder fram, personer som vill arbeta för förändring i sina egna liv men också för sitt samhälle - så att andra kan få ett drägligare liv. I projektet sker möten mellan grupper som annars får oerhört lite input utifrån. Här kan de mötas och få goda råd till utveckling. Det är betydelsefullt, så betydelsefullt.

Léon Goba är ledare för EFKs jordbruksprojekt bland minoritetsfolket Bayakas och ledare för arbetet med grundskoleutbildning. De medel som samlas in från Sverige är med och möjliggör dessa möten och utvecklingen som sker.

Bild och text är hämtad ur EFKs väggalmanacka. Beställ den gratis!