Linn: Hur långt sträcker sig Jesu befallning om att vi ska älska varandra?

Det har varit val i Sverige och det har väckt många känslor i mig. I en valrörelse ställs saker på sin spets. Hur vill vi bygga vårt samhälle? Och vilka frågor är viktigast för framtiden?

Det skriver Linn Tholén, kommunikatör och biträdande butikschef i Ge för livet secondhand-butiken i Norrköping.

Den här texten publicerades först i EFKs tidning Direkt. Text: Linn Tholén Foto: Kristina Sandin

Samtidigt som jag är tacksam möjligheten att kunna göra min röst hörd kan jag inte låta bli att förbryllas över att en av de mest angelägna frågorna knappt nämns. Forskare menar att vi har åtta år på oss att vända kurvorna så att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning. Hur kan det få så lite utrymme i samhällsdebatten?

Vi behöver på allvar börja fråga oss själva vem som är vår nästa. Är det bara de människor jag har närmast? Eller är det även hon som har förlorat allt i översvämningarna i Pakistan? Är det barnet i Etiopien som inte får någon mat på grund av den värsta torkan på 40 år? Är det till och med de som inte ännu fötts? Kommande generationer. Hur långt ska vår medmänsklighet sträcka sig? Hur långt sträcker sig Jesus befallning om att vi ska älska varandra?

Om vi ska klara av att vända kurvorna inom åtta år behöver vi låta Jesus befallning märkas på alla områden i våra liv. Vi behöver jobba hårt i våra församlingar, i riksdagen, i våra städer, våra familjer och våra föreningar.

Vi som kyrkor borde gå först och visa att det är möjligt att leva ett hållbart liv som inte är på bekostnad av någon annans.

Några tankar att reflektera över:

  • Vad drömmer du om för samhälle?
  • Kristna i alla tider har strävat efter att leva ett liv i enkelhet - vad betyder det idag?
  • Klimatkrisen är skrämmande. Vågar du känna efter? Pratar du med någon om hur det känns?
  • Vad betyder det att Jesus är vårt hopp?

Linn Tholén är kommunikatör och biträdande butikschef i Ge för livet-butiken i Norrköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I varje
nummer av Direkt inspirerar Linn kring second hand i spalten Helhjärtat.