Linnea: Vi står tillsammans i förföljelse

- Vi är en del av en kropp - den världsvida kyrkan. När Paulus skriver till kyrkan i Korinth använder han bilden av en kropp för att betona skönhet och behov av våra olikheter, men också för att påminna oss om hur vi hör till varandra och därmed också följer varandras lidande och glädje, skriver Linnea Åberg, regionledare för EFKs arbete i Asien, i en teologisk reflektion kring förföljelse.

"Religiösa minoriteter förföljs över hela världen och antalet förföljda ökar i antal på grund av nationalismen, förbud mot oregistrerade religiösa grupper och minskat utrymme att utöva religion. Undersökningar visar att 80 % av de som förföljs på grund av religion är kristna. Det är fler än 245 miljoner människor.

”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.” 1 Kor 12:26

Vi är en del av en kropp - den världsvida kyrkan. När Paulus skriver till kyrkan i Korinth använder han bilden av en kropp för att betona skönhet och behov av våra olikheter, men också för att påminna oss om hur vi hör till varandra och därmed också följer varandras lidande och glädje.

Vi delar våra bröder och systrars svårigheter

Förföljelsen är inte bara en förbannelse. Bibeln talar även om svårigheterna och lidandet som något som förenar de kristna, fördjupar vår tro och får oss att hålla blicken fäst på Jesus (2 Kor 4:10; Fil 3:10-11). Även om vi, kyrkan i Sverige, inte upplever samma direkta förföljelse som kyrkor på många andra håll i världen lever i, så är vi med och delar våra bröders och systrars svårigheter genom att vi hör samman i gemenskapen i Kristus. Genom att bära deras börda, be för dem och vara deras röst i vardagen, media och riksdagen uppfyller vi det som Paulus kallar för Kristi lag: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” (Gal 6:2)

Be för dina bröder och systrar som lider, och gör deras röst hörd!"

Den här texten är en del av nyhetsbrevet Utblick, nummer 2 2019. Med Utblick får du varje månad berättelser, nyheter och glimtar från EFKs gemensamma mission. Skriv upp dig som prenumerant här!